Gåvor som kränker laglotten

Hej,

Hoppas du kan hjälpa mig eller peka mig i rätt riktning.

Min mor har nyligen gått bort. Har inte haft kontaktat med henne på flera år, av olika anledningar.

Min syster har en sambo. Det finns ett testamente där jag tilldelas min laglott (¼ del av arvet). Det finns ca 100 000 i dödsboet. Min mor har haft flera fastigheter i Stockholmsregionen. Jag vet att det finns två gåvobrev som är utställt på min systers sambo, som jag inte har tillgång till ännu.

Till frågan. Kan man undanhålla arv genom gåvobrev till ett syskons sambo?

Om inte, hur går jag tillväga för att komma vidare i processen?

Tacksam för all hjälp jag kan få, då jag inte är speciellt bevandrad inom juridik.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret är att du kan jämka gåvorna om syftet med gåvorna är att minska ditt arv, enligt reglerna om förstärkt laglottsskydd. Jag kommer i mitt svar inledningsvis kort förklara innebörden av laglottsskydd. Mest aktuellt i ditt fall är det så kallade förstärkta laglottsskyddet. Slutligen skriver jag om hur du kan ta dig vidare.

Laglottsskydd

Laglotten består av halva arvslotten som bröstarvingar (barn till den avlidne) har rätt att ärva enligt lag (7 kap. 1 § ärvdabalken). Precis som du skriver blir din laglott i ditt fall 25 % av det totala arvet eftersom du har ett syskon. Laglottsskyddet finns till för att arvlåtaren inte ska kunna göra sina barn arvlösa genom att testamentera bort sina tillgångar.

Vad händer då om dödsboet minskat genom gåvor under arvlåtarens livstid? Lagstiftaren har beaktat att vissa arvlåtare kan försöka minska barnens arv genom att ge bort stora delar av sina tillgångar, för sådana situationer finns därför ett så kallat förstärkt laglottsskydd.

Förstärkt laglottsskydd

Om arvlåtaren under sin livstid gett gåvor som är att likställa som testamente kan gåvorna jämkas för bröstarvingarna ska få ut hela sin laglott (7 kap. 4 § ärvdabalken). Att gåvan jämkas innebär att värdet av gåvan återbärs till dödsboet. När gåvans värde återbärs till dödsboet ökar också värdet av din laglott.

Vad som är att likställa som testamente kan vara en knepig juridisk fråga. Tumregeln är att en gåva är att likställa som testamente när syftet med gåvan är att "störa" den legala arvsordningen. I ditt fall kan det vara så att syftet med gåvorna är att du ska få ut så lite i laglott som möjligt. Exempelfall på gåvor som brukar likställas som testamente är när gåvor ges på dödsbädden eller om gåvan är kraftigt villkorad eller på annat sett begränsad. En gåva kan ha villkor och begränsningar som innebär att gåvotagaren egentligen inte har full nyttjanderätt till gåvan.

Hur går jag till väga för att hävda förstärkt laglottsskydd?

I första hand skulle jag rekommendera att du vänder dig till din syster och hennes sambo. Meddela att du misstänker att gåvorna är att likställa som testamente och därför kränker din laglott. Vill inte din syster och hennes sambo ge ut din laglott kan du väcka talan vid tingsrätt (7 kap. 3 § ärvdabalken). Talan väcks genom en stämningsansökan. Du har upp till ett år på dig från det att bouppteckningen avslutats att framställa krav om att få ut din laglott (7 kap. 4 § ärvdabalk).

Lyckas du jämka gåvan genom att åberopa det förstärkta laglottsskyddet läggs värdet av gåvan ihop med resterande kvarlåtenskap vid beräkning av laglotten. Värdet av gåvan räknas från gåvogivarens dödsdag. Du får då ut en betydligt större del av arvet än tidigare.

Avslutande råd

Utifrån vad du beskriver låter det som att gåvorna möjligen kan vara att likställa med testamente. Huruvida det är så i ditt fall kan jag inte uttala mig om då jag vet för lite om omständigheterna. Mitt råd till dig är att först ta del av gåvobreven och att sedan jämka gåvorna så som man hade jämkat ett testamente. Går din syster och hennes sambo inte frivilligt med på jämkning kan du väcka talan vid tingsrätt. Uppkommer en tvist vid tingsrätt råder jag dig att söka ytterligare juridisk hjälp då bedömningen om huruvida en gåva ska likställas med testamente inte är en enkel fråga att avgöra. Lawline hjälper såklart gärna till om du skulle hamna i det läget, hör bara av dig till mig på my.ohman@lawline.se så förmedlar jag kontakt till några av byråns eminenta jurister.

Hoppas att jag kunde besvara dina funderingar!

Vänligen,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”