Gåvor mellan makar går endast undantagsvis åter för att tillfredsställa laglott

2019-07-31 i Laglott
FRÅGA
kan make ge gava till maka 6 miljoner uta att hans barn overklagar eftersom deras arvslott minskar da, inga gemensamma barn finns
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Till att börja med kan jag klargöra att arvslott är vad barn ärver om ingenting testamenteras bort eller dylikt (d v s 100% av vad den avlidne lämnar efter sig dividerat med antalet barn), medan laglott (som är 1/2 av ens arvslott) är vad barn har rätt att begära ut om föräldern genom testamente eller liknande gett bort så pass mycket egendom att barnets laglott inte tillgodoses.

Nu till din fråga: Ja, makar kan ge varandra gåvor på detta sätt utan att barnen kan begära att gåvan ska gå åter för att tillgodose deras laglott. Barn har endast rätt att begära jämkning om maken (1) testamenterat bort egendom eller (2) på annat sätt gett bort någonting under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente (7 kap 3–4 § ÄB). Som exempel på när en gåva är given under sådana villkor eller omständigheter att den kan likställas med testamente kan nämnas exempelvis om gåvan sker på personens dödsbädd, eller om den som ger bort egendomen kan tänkas ha nytta av den så länge hen lever (man kanske ger bort en bil, men fortsätter använda den regelbundet). Är det däremot en helt vanlig gåva som inte kan anses given under dessa villkor eller omständigheter, kan den avlidnes barn inte begära att den ska gå åter för att tillfredsställa den egna laglotten.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (680)
2019-11-14 Går det att gynna ett barn med testamente?
2019-11-14 Vad innebär laglott och kvarlåtenskap?
2019-11-12 Hur kan man göra för att bröstarvingarna ska ärva så lite som möjligt?
2019-11-05 Hur stora blir mina barns laglotter?

Alla besvarade frågor (74577)