Gåvor mellan makar går endast undantagsvis åter för att tillfredsställa laglott

kan make ge gava till maka 6 miljoner uta att hans barn overklagar eftersom deras arvslott minskar da, inga gemensamma barn finns

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Till att börja med kan jag klargöra att arvslott är vad barn ärver om ingenting testamenteras bort eller dylikt (d v s 100% av vad den avlidne lämnar efter sig dividerat med antalet barn), medan laglott (som är 1/2 av ens arvslott) är vad barn har rätt att begära ut om föräldern genom testamente eller liknande gett bort så pass mycket egendom att barnets laglott inte tillgodoses.

Nu till din fråga: Ja, makar kan ge varandra gåvor på detta sätt utan att barnen kan begära att gåvan ska gå åter för att tillgodose deras laglott. Barn har endast rätt att begära jämkning om maken (1) testamenterat bort egendom eller (2) på annat sätt gett bort någonting under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente (7 kap 3–4 § ÄB). Som exempel på när en gåva är given under sådana villkor eller omständigheter att den kan likställas med testamente kan nämnas exempelvis om gåvan sker på personens dödsbädd, eller om den som ger bort egendomen kan tänkas ha nytta av den så länge hen lever (man kanske ger bort en bil, men fortsätter använda den regelbundet). Är det däremot en helt vanlig gåva som inte kan anses given under dessa villkor eller omständigheter, kan den avlidnes barn inte begära att den ska gå åter för att tillfredsställa den egna laglotten.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000