Gåvor mellan makar

2015-08-31 i Fordringar
FRÅGA
Hej !Bodelning där mannen skriftligt talat om att hela vinsten på husförsäjning skall tillföras hustrun utan att det skrivits något bodelningsförslag, nu ändrar sig mannen och bestrider detta avtal.Vad gäller ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Bodelningsavtal

För att ett avtal om bodelning ska vara giltigt måste avtalet vara skriftligt (9 kap 5 § äktenskapsbalken). I ditt fall är därför det eventuella muntliga avtalet om bodelning, om att försäljningsvinsten skulle tillfalla makan vid bodelning, inte ett giltigt bodelningsavtal. Makan kan då inte kräva hela vinsten av husförsäljningen i bodelningen, men vinsten av försäljningen kommer ändå att tas upp och delas mellan makarna i bodelningen.

2. Gåvolöfte

Istället för ett avtal om bodelning kan makens uttalande tolkas som ett löfte om att i framtiden ge en gåva, försäljningsvinsten, till makan. För att ett gåvolöfte ska vara giltigt, vilket skulle göra att makan får rätt till gåvan, ska dock ett skuldebrev eller något annat skriftligt bevis på löftet ha lämnats till makan eller så ska utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom (t.ex. genom att löftet ges i närvaro av ett större antal personer) (1 § gåvolagen). I ditt fall finns ingenting som tyder på att detta skulle vara fallet, vilket gör att gåvolöftet inte är bindande.

3. Fullbordad gåva

Slutligen kan diskuteras om gåvan till och med redan är fullbordad. Det skulle innebära att makan har rätt till pengarna. För att en gåva mellan makar ska vara giltig krävs antingen besittningsövergång har skett (i korthet innebär det att maken inte längre ska ha tillgång till pengarna) (2 § gåvolagen) eller att gåvan har registrerats hos Skatteverket (8 kap 1 § äktenskapsbalken). Inte heller det här verkar vara fallet, vilket sammantaget leder till att makens uttalande inte ger makan någon rätt till försäljningsvinsten.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86448)