Gåvor från föräldrar till bröstarvingar

Hej!

Min bror har fått mina föräldras sommarstuga som gåva och förskott på arv. En värdering gjordes 16 månader innan gåvobrevet undertecknades med datum och namn.

Jag har fått ut en summa pengar, men vill nu gärna få mer. Kan jag be att man gör en uppskattning av eventuell värdehöjning på stugan under den tid som förflöt från värdering till undertecknandet av gåvobrevet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid förskott på arv är det värdet vid givandet av gåvan som ska ligga till grund för hur mycket som ska räknas av framtida arv. Det vore alltså bra om en uppskattning av värdehöjning gjordes, men jag skulle inte säga att det är något du kan kräva ska göras. Skulle en ny värdering göras kan du dock inte använda den för att få mer pengar av dina föräldrar, det är såklart upp till dem om de vill ge dig mer eller inte. Det du och din bror fått i gåva kommer sedan att räknas av era arv från föräldrarna och då jämnas eventuella orättvisa mellan er beträffande gåvor ut. (6 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken, här)

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Vill du har mer kvalificerad hjälp kring frågor om gåvor och förskott på arv är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning