Förskott på arv

2020-09-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Måste man skriva gåvobrev om man vill ta ut förskott på arv om summan är mindre än 10000 kr?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i ärvdabalken, fortsättningsvis ÄB. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det måste finnas ett gåvobrev om man vill ta ut förskott på arv.

Presumtion vid förskott på arv

Utgångspunkten är att gåvor som ges till barn ska ses som förskott på arv. Detta motiveras med antagandet om att arvlåtaren vill att alla barn ska ärva lika. För detta finns inget krav på att att gåvobrev ska upprättas. Presumtionen kan dock brytas om det finns t.ex. ett gåvobrev eller testamente där det uttryckligen står att denna gåva inte ska räknas som förskott på arv. Detta behöver dock inte ske skriftligt utan kan även ske muntligt, så länge det sker genom någon viljeförklaring (6 kap. 1 § ÄB).

Hur förhåller det sig till mindre gåvor?

Vissa kostnader undantas från att räknas som förskott på arv och dessa är då kostnader för ett barns uppehälle och utbildning om det ryms inom föräldrarnas underhållsskyldighet (6 kap. 2 § stycke 1 ÄB).

Ytterligare en kostnad som inte ska räknas som förskott på arv är sedvanliga gåvor, om deras värde inte står i missförhållande till givarens villkor (6 kap. 2 § stycke 2 ÄB). Detta innebär att det inte finns en specifik summa där man kan påstå att gränsen går utan detta beror på förälderns ekonomi. Detta medför att jag svårligen kan säga om en summa på mindre än 10 000 kr skulle anses som en sedvanlig gåva då jag inte har någon information om förälderns ekonomi.

Sammanfattning

Det finns inget krav på att skriva ett gåvobrev för att få förskott på arv. På grund av det jag nämnt ovan rekommenderar jag dock att det görs om arvlåtaren inte vill att gåvan ska räknas som förskott på arv.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91293)