Gåvobrev som inte är förskott på arv, är vi arvslösa nu?

2018-10-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Min farmor har gått bort. Hennes bröstarvingar är hennes son och jag och min bror som går in för våran avlidna pappas ställe. Ett gåvobrev är skrivet att all egendom och fastighet ska tillfalla hennes levande som och önskan i gåvobrev att det inte ska ses som förskott på arv. Hon har dock bott kvar i fastigheten fram tills bortgång och sonen har inte bott i fastigheten. Är detta riktigt att man kan göra så? Eller kan jag och min bror motstrida detta på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en eventuell möjlighet att gåvan ska räknas som testamente istället och att du och din bror då har rätt till laglotten som skulle tillfallit er far. Detta brukar kallas för "det förstärkta laglottsskyddet".

Gåvor till bröstarvingar antas rent juridiskt vara förskott på arv men om det uttryckligen framgår att det inte ska ses som förskott på arv så gäller det (6 kap. 1 § ärvdabalk). I det här fallet framgår det att det inte ska ses som förskott på arv. Du beskriver att fastigheten efter gåvobrevet fortfarande nyttjades av din farmor och då uppkommer frågan om det rör sig om en gåva eller om det egentligen ska ses som ett testamente (7 kap. 4 § ärvdabalk). Jag tycker mycket tyder på att så är fallet då din farmors bodde kvar och därför inte "förlorade" något på gåvan utan att gåvobrevet egentligen får betydelse först nu när hon avlidit.

Om det är att ses som ett testamente snarare än en gåva så har du och din bror som nämnts ovan rätt till er laglott (2 kap. 1 § ärvdabalk). Laglotten är hälften av arvslotten, i detta fallet för det innebära att du och din bror har rätt att dela på en fjärdedel av kvarlåtenskapen, inräknat fastigheten (7 kap. 1 § ärvdabalk).

Jag skulle rekommendera dig eller er att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att undersöka vad ni har för möjligheter i det här enskilda fallet om ni avser att gå vidare med detta. Detta för att undersöka bl.a. vad det finns för möjligheter gällande bevis på att hon bodde kvar och så vidare om det skulle gå så långt så att det blir en juridisk tvist.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll