Gåvobrev - överlåtelse av bostadsrätt

2016-11-09 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Vår gamle far avser att överlåta sin bostadsrätt till oss 4 syskon.Hur upprättar man ett sådant gåvobrev.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrätt utgör så kallad lös egendom, vilket innebär att det är fullt tillåtet att överlåta bostadsrätten genom gåvobrev. Detta följer av 1 § lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).

Emellertid finns särskild reglering beträffande just bostadsrätt. Dessa regler återfinns i Bostadsrättslagen (BRL). Av 1 kap. 3 § BRL följer att den som får gåvan måste bli godkänd av bostadsrättsföreningen som gåvotagare. Detta eftersom bostadsrätten är kopplad till ett medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Beträffande upprättandet av gåvobrevet i ert specifika fall kan vi på Lawline hjälpa er med detta. Det finns flera saker att ta ställning till, däribland om gåvan ska utgöra enskild egendom eller inte och huruvida det är fråga om förskott på arv. Därför rekommenderar jag dig att följa länken här så kan vi hjälpa er med en skräddarsydd lösning!

Därutöver kan följande nämnas: till skillnad från när det är fråga om fastighetsöverlåtelse finns det inget krav på vittnen när man genom gåvobrev ger bort en bostadsrätt. Förutsatt att gåvobrevet är undertecknat och bostadsrättsföreningen blivit underrättad finns det inga ytterligare krav.

Förslagsvis upprättas varsitt gåvobrev för respektive syskon. De ser i princip likadana ut med undantag för namnet och namnteckningarna.

Följande bör observeras:
Om gåvan är förskott på arv ska, och kommer, gåvan avräknas från gåvomottagarens arv vid genomförande av arvskifte.
Om gåvan är avsedd att vara enskild egendom kommer den inte räknas med vid en bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Hoppas du är nöjd med svaret, välkommen åter vid eventuella följdfrågor!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1119)
2021-01-15 Får jag ha inneboende i min bostadsrätten utan styrelsens tillåtelse?
2021-01-10 Är tvättmaskin byggnadstillbehör?
2021-01-05 Vilka formkrav finns för gåva av en bostadsrätt?
2020-12-27 Överlämnande av nycklar vid köp av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (88108)