Gåvobrev - överlåtelse av bostadsrätt

Hej!

Vår gamle far avser att överlåta sin bostadsrätt till oss 4 syskon.

Hur upprättar man ett sådant gåvobrev.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrätt utgör så kallad lös egendom, vilket innebär att det är fullt tillåtet att överlåta bostadsrätten genom gåvobrev. Detta följer av 1 § lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).

Emellertid finns särskild reglering beträffande just bostadsrätt. Dessa regler återfinns i Bostadsrättslagen (BRL). Av 1 kap. 3 § BRL följer att den som får gåvan måste bli godkänd av bostadsrättsföreningen som gåvotagare. Detta eftersom bostadsrätten är kopplad till ett medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Beträffande upprättandet av gåvobrevet i ert specifika fall kan vi på Lawline hjälpa er med detta. Det finns flera saker att ta ställning till, däribland om gåvan ska utgöra enskild egendom eller inte och huruvida det är fråga om förskott på arv. Därför rekommenderar jag dig att följa länken här så kan vi hjälpa er med en skräddarsydd lösning!

Därutöver kan följande nämnas: till skillnad från när det är fråga om fastighetsöverlåtelse finns det inget krav på vittnen när man genom gåvobrev ger bort en bostadsrätt. Förutsatt att gåvobrevet är undertecknat och bostadsrättsföreningen blivit underrättad finns det inga ytterligare krav.

Förslagsvis upprättas varsitt gåvobrev för respektive syskon. De ser i princip likadana ut med undantag för namnet och namnteckningarna.

Följande bör observeras:
Om gåvan är förskott på arv ska, och kommer, gåvan avräknas från gåvomottagarens arv vid genomförande av arvskifte.
Om gåvan är avsedd att vara enskild egendom kommer den inte räknas med vid en bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Hoppas du är nöjd med svaret, välkommen åter vid eventuella följdfrågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000