Gåvobrev och förskott på arv

2017-12-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min pappa överlät en fastighet som gåva till mig. Fastigheten hade då ett taxeringsvärde på 52.000kr. Gåvans värde var 52.000. Denna gåva skall vara gåvotagarens enskilda egendom enligt gåvobrevet.Pappa avled i april 2017. Vid bouppteckning kom det upp en fråga från min bror ang. fastigheten hur detta ska delas. Jag undrar hur gåvobrevet ska tolkas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåva av fastighet

Vid gåvoöverlåtelse av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas i enighet med bestämmelserna i jordabalken (JB). Ett skriftligt gåvobrev ska upprättas där det ska anges vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Gåvobrevet ska även skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Vidare ska fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning vara angiven och det ska framgå att det är fråga om en gåva. (4 kap. 1 § och 4 kap. 29 § JB)

När en fastighet byter ägare måste dessutom lagfart sökas hos Lantmäteriet. (20 kap. 1 § JB) Regler om lagfart återfinns i 20 kap JB där ett flertal kriterier uppställs. Exempelvis måste ansökan om lagfart ske senast tre månader efter upprättandet av gåvobrevet. (20 kap. 2 § JB)

Förskott på arv

I ärvdabalken föreskrivs att den avlidnes bröstarvingar har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen. (2 kap. 1 § ÄB) Detta innebär alltså att om du och din bror är din fars enda barn, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan er. Gåvor som en förälder ger sin bröstarvinge under sin livstid antas utgöra förskott på arv. (6 kap 1 § ÄB) Avgörande blir emellertid vad gåvogivarens avsikt var med överlåtelsen. I gåvobrevet kan nämligen gåvogivaren uttrycka att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.

Om det inte anges i gåvobrevet att fastighetsöverlåtelsen inte ska utgöra förskott på arv anses alltså gåvan utgöra förskott på arv och då ska värdet av gåvan avräknas från det som barnet ska få i arv. Värderingen av gåvan görs vid gåvotillfället. Jag illustrerar detta med ett exempel:

X avlider. X har två bröstarvingar och efterlämnar 200 000 kr. Under sin livstid lämnade X en gåva till bröstarvinge 1 om 50 000 kr. Vid bodelningen uppskattas kvarlåtenskapen till 250 000 kr vilket ska fördelas jämnt mellan bröstarvingarna. Bröstarvingarna ska tilldelas 125 000 var. Eftersom bröstarvinge 1 redan erhållit 50 000 kr som ett förskott på arv, tilldelas enbart han/hon 125 000-50 000= 75 000 kr.

Sammanfattningsvis är alltså det som står i gåvobrevet avgörande för om gåvan ska anses utgöra förskott på arv eller inte.

Mer rådgivning eller hjälp av en jurist

Vänd dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97662)