Gåvobrev eller testamente? Fördelning av moderns egendom mellan bröstarvingar

FRÅGA
HejJag skulle vilja ha era synpunkter på följande. Det är min mors önskemål att vissa saker skall ges som gåva hon har specikt önskemål om vem som skall ha vad.och övrigt lösre skall delas lika. Dessutom finns det fondkonto som min syster disponerar. Jag har inte tillgång till detta i nuläget. Det är min mors önskemål att även dessa skall delas lika. Nu är min fråga hur hennes önskemål bäst skall bevakas. Kan det bli fråga om gåvobrev eller testamente. Måste mottagarna var värvarande vid gåvobrevs upprättande. Är det något särkilt att tänka på omifråga om formulering.Med tack för synpynkter.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du följande:

1. Är gåvobrev eller testamente bäst för att tillgodose din mors önskemål?

2. Hur upprättar man ett gåvobrev?

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Din mors önskemål kan tillgodoses genom såväl gåvobrev som testamente. Gåvobrev kan användas om hon vill ge bort sin egendom medan hon lever. Testamente kan användas om hon bara vill ge bort sin egendom efter att hon har avlidit.

Ett gåvobrev ska vara en urkund, och ha överlämnats till mottagaren av gåvan. Det måste även framgå att det rör sig om en gåva, vad gåvan är, vem som ger gåvan, och vem som mottar gåvan.

Gåva eller testamente?

Din mors önskemål kan helt riktigt förverkligas genom gåva eller testamente. Sådana handlingar skulle ge dig och din syster äganderätten till den egendom som din mor ger er.

Det som är viktigt på när din mor väljer mellan gåvobrev och testamente är när hon vill att hennes egendom ska fördelas mellan er.

Ett testamente skrivs för att fördela det som blir kvar efter att din mor avlider (9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Det skulle alltså inte få någon verkan medan hon fortfarande lever.

Observera att din mor genom testamente bara kan förändra hur hälften av hennes egendom ska fördelas. Den andra hälften skyddas av den s.k. laglotten som du och din syster har rätt till (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB).

Ett gåvobrev kan användas för att fördela din mors egendom när hon lever. I motsats till ett testamente, får alltså ett gåvobrev verkan före din mor avlider.

Om din mor dock skriver ett gåvobrev som bara börjar gälla efter att hon har avlidit, behandlas det som ett testamente (17 kap. 3 § ÄB). Det måste då uppfylla kraven för ett testamente.

Observera att en gåva från din mor till dig eller din syster ses som förskott på arv. Det innebär att gåvans värde tas bort från den rätt du har till din mors arv efter att hon har avlidit. En gåva från din mor ses dock inte som förskott på arv om hon anger att den inte är förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB).

Valet mellan gåva eller testamente beror alltså av när din mor vill att hennes egendom ska fördelas.

Hur upprättas ett gåvobrev?

För att vara bindande måste ett gåvobrev uppfylla kraven i 1 § lagen angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen).

Ett gåvobrev måste alltså vara:

1. En urkund (dvs., en handling som upprättats för att tjäna som bevis för gåvan), som

2. Överlämnats till gåvans mottagare.

Det måste även framgå att det rör sig om en gåva, vad gåvan är, vem som ger gåvan, och vem som mottar gåvan.

Vill du ha hjälp att upprätta ett gåvobrev kan rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med gåvobrev eller testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97404)