Gåvobrev eller testamente?

Hej. Moster 95 utan bröstarvingar. Närmaste arvtagare vår mor 92. Moster vill fördela huvuddelen av sina tillgångar (kontanta medel) lika mellan mig och min bror, som är enda arvingar i "nästa led". Är ett gåvobrev tillräckligt? Behöver mor intyga att hon avstår gåvan eftersom hon är närmaste arvinge?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja att kort redogöra för vad som gäller för gåvobrev för att sedan belysa problematiken som kan uppstå med detta. Vidare kommer jag att redogöra för hur man genom ett testamente istället kan förordna om egendomen.

Är gåvobrev tillräckligt?

För att ett löfte om gåva ska anses bindande krävs en skriftlig gåvoutfästelse som gåvotagaren har fått, eller om det på annat sätt kommit allmänheten tillkänna (1 § gåvolagen). Din mor behöver inte intyga någon sådan gåva eftersom hennes arvsrätt inte är definitiv. Syskon ärver enligt den legala arvsordningen, men det kan man ändra i ett testamentsförordnande. Din mor har alltså ingen definitiv "rätt" till arv från sin syster och därför skulle hon inte behöva godkänna ett sådant förordnande.

Gåvobrev används för att fördela egendom medan givaren fortfarande lever. Om gåvobrevet föreskriver något som kommer inträffa först efter givarens död är detta att tolka som ett testamente (17 kap. 3 § ärvdabalken). För att det då ska vara giltigt måste det uppfylla formkraven för ett testamente. Det måste således vara skriftligt och undertecknat och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen, och vittnena ska underteckna handlingen (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Vad bör vi göra?

Enligt vad du beskriver tolkar jag det som att din moster vill ge dig och din bror en del i hennes kvarlåtenskap när hon avlider. För att det ska vara möjligt krävs att hon upprättar ett testamente enligt formkraven som finns beskrivna ovan. Där kan hon föreskriva vad som ska tillfalla dig och din bror respektive er mor.

Om din moster vill ge er egendom nu är det möjligt att ge bort egendom tillsammans med gåvobrev, detta behöver inte er mamma godkänna på något sätt. Det finns dock stor risk att detta kommer att ses som ett alternativt testamente vilket gör att det måste uppfylla kraven för testamente för att vara giltigt.

Mitt råd till er är att er moster ska upprätta ett testamente och förordna om sin kvarlåtenskap, och på så sätt kan både ni och er mor få rätt till vad er moster vill ge er.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”