Gåvobrev - förskott på arv?

2021-01-18 i Förskott på arv
FRÅGA
HejMin far har gett sin bostadsrätt i gåva till mig som son via gåvobrev som är bevittnat. I gåvobrevet är det skrivet att detta inte är ett förskott på mitt arv eller att bostadsrätten ska ingå i dödsboet. Att det är enskild egendom och att tillträdelse sker vid framtida bortgång.MIn fråga är om detta håller rent juridiskt som en gåva till mig då jag har en syster som inte är medräknad i denna gåva på grund av personliga skäl.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Om jag förstår dig rätt har du fått ett gåvobrev som ska ge dig rätt till din fars bostadsrätt vid hans bortgång och din fråga är huruvida detta håller rent juridiskt gentemot din syster.

Förskott på arv genom gåva

I 6 kap Ärvdabalken stadgas att hänsyn ska tas till gåvor som den avlidne gett innan dödsfallet. Det presumeras vara ett förskott på arv när det gäller en gåva till en bröstarvinge. Däremot om ni har ett gåvobrev som stadgar att det inte ska ses som förskott på arv gäller det.

Om gåvan kränker din systers laglott - det förstärka laglottsskyddet

Du och din syster har en lagstadgad rätt till minst er laglott. Laglotten är halva arvslotten. Här aktualiseras det så kallade förstärkta laglottsskyddet (7:4 ÄB). Bestämmelsen stadgar att gåvor, som kränker laglotten och som givits "för dödsfalls skull" kan återbäras. Talan måste väckas av din syster inom 1 år från bouppteckningen som sker efter er far gått bort. Två fall aktualiseras genom villkor eller omständigheter. Det är för det första "dödsbäddsgåvor", vilket innebär att den avlidne gav bort egendom till någon nära när den låg inför döden. Det andra fall som aktualiserar det förstärkta laglottskyddet är när den avlidne gett bort egendom men behållit nyttjanderätten.

I ditt fall aktualiseras de senare omständigheterna, dvs din far behåller nyttjanderätten till bostadsrätten tills dagen han går bort. Det är alltså inte okej enligt det förstärkta laglottsskyddet, vilket innebär att din syster kan väcka talan om hon vill bestrida gåvobrevet med åberopande av 7:4 ÄB. Det gäller alltså enbart om gåvan kränker hennes rätt till laglott.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92282)