Gåva vid förvaltarskap

2017-12-12 i God man
FRÅGA
Min mamma vill ge mig ett förtida arv hon har förvaltare. Hon har 600000 och vill ge bort 150000, går det när hon har förvaltare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över huvudmannens (din mammas) egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se 11:9 föräldrabalken (FB). Förvaltaren behöver inte huvudmannens samtycke, utan får själv vidta åtgärder för dennes räkning och intresse.

Förvaltaruppdraget ska anpassas till huvudmannens behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, se 11:7 st. 2 FB.

Med förvaltarens samtycke får huvudmannen själv företa rättshandlingar, även i en angelägenhet som omfattas av förvaltaruppdraget, se 11:10 FB.

Utan att veta hur din mammas förvaltares uppdrag är utformat innebär detta alltså att alla beslut om gåvor/förskott på arv som huvudregel måste gå via förvaltaren enligt FB.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97612)