Gåva vars syfte kan likställas med testamente

2017-02-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Jag har fått en fastighet i gåva av min mor som är nästan 100 år gammal. Min bror är död sedan ca ett år.I gåvobrevet står att gåvan inte är förskott på arv. Min bror (som är avliden) har tre döttrar. Vad jag förstår så går gåvan på fastigheten tillbaka till dödsboet när min mor går bort.?Fastigheten är värderad i samband med att gåvobrevet skrevs. Det är nu jag som står för alla kostnader och skötsel av fastigheten.Vill veta hur jag skall förhålla mig till detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Enligt Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket så räknas gåvor till en bröstarvinge (ett barn) normalt som förskott på arv, så länge inte något annat framgår av ett gåvobrev eller liknande. Eftersom din mor har skrivit i ett gåvobrev att fastigheten inte ska vara förskott på arv så räknas den inte som förskott på arv.

Eftersom fastigheten inte är ett förskott på ditt arv så ska den som utgångspunkt inte gå tillbaka till dödsboet när din mor går bort.

I Ärvdabalkens 7 kap. 4§ 1 stycket finns dock ett så kallat förstärkt laglottsskydd. Det innebär att om gåvan har givits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvans syfte är att likställa med testamente så ska gåvans värde tas med i beräkning vid uträkningen av dina brorsdöttrars laglott. Detta gäller såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot det, ett sådant skäl skulle kunna vara att du fått fastigheten som betalning för ett jobb du utfört för din mor eller liknande.

Din mors gåvas syfte skulle kunna vara att likställa med testamente om exempelvis din mor har gett fastigheten till dig eftersom hon tror att hon snart kommer att gå bort och därmed inte har samma intresse av fastigheten. Med andra ord ska det typiskt sett vara fråga om en gåva som bortgivits på dödsbädden eller under en sista sjukdomstid. Din mors gåva skulle också kunna vara att till syftet likställa med testamente om din mor gett dig fastigheten med villkoret att din mor ska få använda den tills hon går bort.

Om gåvans syfte är att likställa med testamente så läggs värdet av fastigheten till din mors kvarlåtenskap när din och dina brorsdöttrars laglotter räknas ut.

Uträkningen kan illustreras med ett exempel: Om fastigheten är värd 100 000 kr och din mor efterlämnar exempelvis totalt 20 000 kr så räknas detta ihop (100 000+20 000=120 000). Din arvslott blir då 60 000 kr (120 000/2), och din brors arvslott, som kommer att ärvas av dina brorsdöttrar, blir också 60 000 kr. Era laglotter är hälften av arvslotterna. Din laglott blir därmed 30 000 kr (60 000/2) och dina brorsdöttrars laglott blir också 30 000 kr. Eftersom din mor redan gett bort fastigheten till dig efterlämnar hon ju egentligen bara 20 000 kr. De 20 000 kr räcker inte till för att dina brorsdöttrar ska kunna få ut din brors laglott om 30 000 kr, det saknas 10 000 kr. Det innebär att du måste ge dina brorsdöttrar de 10 000 kr som saknas för att de ska kunna få ut din brors laglott.

Om dina brorsdöttrar vill göra gällande att syftet med din mors gåva ska likställas med testamente och att de har rätt att få ut din brors laglott måste de väcka talan i domstol inom 1 år från bouppteckningen. Detta framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 4§ 2 stycket.

Avslutningsvis är svaret på din fråga alltså att fastigheten inte går tillbaka till dödsboet när din mor går bort. Däremot kan det hända att syftet med din mors gåva kan likställas med testamente. Om så är fallet räknas värdet av fastigheten med vid beräkningen av era laglotter. Om den egendom som din mor efterlämnar då inte räcker till för att dina brorsdöttrar ska få ut din brors laglott måste du ge dina brorsdöttrar så mycket som saknas. Detta blir dock bara aktuellt om dina brorsdöttrar väljer att väcka talan i domstol inom 1 år från bouppteckningen.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor kring din mors arv eller fastigheten är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94603)