Gåva under givarens livstid kan ibland avräknas som förskott på arv

Min syster har sålt vårans pappas bostadsrätt,och tömt hela lägenheten, utan min vetskap, saken är den att hon har lyckats få honom att skriva över bostaden till henne med 95 procent, så min pappa har 5 procent kvar,och så har hon tvingat in honom på ett äldreboende mot hans vilja, men har jag som son och bröstarvinge inte rätt till någonting?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din pappa under sin livstid gett bort egendom till något av sina barn så kan det röra sig om förskott på arv och ska isåfall avräknas från gåvotagarens arvslott. När det gäller gåvor från förälder till barn så finns en presumtion för att gåvan ska ses som förskott på arv. Presumtionen kan dock brytas om annat har föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså givarens avsikt som spelar roll. Om det finns omständigheter som talar för att givaren inte ville att gåvan skulle ses som förskott på arv så ska det heller inte avräknas.

Om gåvan ska ses som förskott ska egendomens värde vid mottagandet av gåvan dras av från gåvotagarens (din systers) arvslott (6 kap. 3 § ärvdabalken). Detta gör att din arvslott blir större. Du har däremot inte någon rätt till själva egendomen (endast av de 5 % han ägde), eftersom att den delen av egendomen hon äger (95 %) inte går åter (det är endast värdet som ”går åter”).

Gåvan får heller inte inkräkta på din rätt till laglott (hälften av arvslotten) om gåvan kan likställas med testamente (7 kap. 4 § ärvdabalken). Det kan det t.ex. vara om han givit bort egendomen kort tid innan sin död. I sådant fall kan det finnas viss möjlighet att begära att gåvan ska återbäras.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning