Gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Man kan inte kräva att få förskott på arv.

2019-04-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang arvsförskott. Min mor äger en fastighet med 2 hus och ca 6-7000kvm tomt. Min ena syster har fått ett av husen som arvsförskott. Det finns idag inga papper skrivna kring detta och heller inte hur mycket av tomten som ingår i arvsförskottet.. Mina frågor är:1. Vad händer när min mor går bort och inga papper finns på något på att hon givit min syster ett arvsförskott?2. Vad händer om min mor bestämmer sig för att sälja den del av fastigheten som hon ej givit i arvsförskott?3. Har jag någon laglig rätt att kräva att bli utköpt ur arvet redan nu för att säkra min del av arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Problemet du beskriver är arvsrättsligt och regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar att utgå från ärvdabalkens regler angående situationen och bortse från eventuellt testamente. Jag kommer även i mitt svar utgå från att din mor inte är gift.

Sammanfattning

Gåvan till din syster presumeras vara förskott på arv om inget annat nämnts och detta kommer avräknas på hennes arvslott.Ersättningen för den fastighet som din mor säljer kommer ingå i dödsboet istället för själva fastigheten.Du kan inte kräva att bli utköpt ur arvet, du kan dock efter din mors bortgång kräva att få ut din laglott.

Bröstarvingarna ärver i första hand en ogift person

Om personen inte är gift ska i första hand bröstarvingarna, alltså den avlidnes barn eller barnbarn om barnen är avlidna, fördela arvet mellan sig (2 kap. 1 § ÄB). Du och dina syskon är bröstarvingar till din mor och kommer att ärva henne när hon går bort.

Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv

Vad den avlidne gett sina bröstarvingar när hen var i livet ska presumeras vara förskott på arv om inget annat föreskrivs (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta förskott ska avräknas på bröstarvingens lott när arvlåtaren gått bort. Gåvan till din syster presumeras alltså vara ett förskott på arv om inget annat har sagts eller det framgår på annat sätt att det inte var tanken att det skulle vara ett förskott på arv. Förskottet kommer räknas av hennes lott när arvet efter er mor sedan fördelas. Om förskottet inte helt kan avräknas hennes lott eftersom det är för stort är din syster inte skyldig att återbära överskottet om det inte var bestämt när hon fick gåvan (6 kap. 4 § ÄB). Detta innebär att din och dina syskons arvslott kommer att minskas.

Egendomen vid dödsfallet är det som spelar roll

Det som händer om din mor väljer att sälja den delen av fastigheten som hon äger är att ersättningen hon får för fastigheten kommer att ingå i boet istället för själva fastigheten. Det är tillgångarna vid själva dödsfallet som är avgörande för vad som finns med på bouppteckningen och därmed ingår i dödsboet (20 kap. 4 § första stycket ÄB).

Man har endast lagstadgad rätt till sin laglott

Som nämnts ovan räknas alla gåvor till bröstarvingar när arvlåtaren är i livet som förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta betyder att om du får förskott på arv kommer detta avräknas din lott när din mor går bort. Om din mor när hon gav dig gåvan föreskrivit att det inte ska vara förskott på arv bryts dock den presumtionen och du kan vid ett arvskifte få ut din del av arvet ändå. En viktig sak att nämna är att det är din mors vilja som spelar roll vid arvskiftet. Du har ingen laglig rätt till något arv utan bara till din laglott, vilken är lika stor som en halv arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att din mamma kan testamentera bort sin egendom så länge du får ut din laglott. Om testamentet skulle inkräkta på din laglott har du rätt att få ut din laglott om du påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 4 § ÄB). Detta innebär helt enkelt att du klagar på testamentet för att få ut din laglott.

Detta innebär att du inte har någon lagstadgad rätt att bli utköpt ur arvet, det är helt upp till din mor om hon vill ge dig förskott på arv eller en gåva. Du har dock en lagstadgad rätt att få ut din laglott när hon går bort.

Om du har ytterligare funderingar rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (517)
2019-08-21 Ärver make lån?
2019-08-18 Påverkar det arvet till barnen att ge pengar till barnbarnen?
2019-08-05 Hur fungerar arvsfördelningen om den avlidne bor i Australien?
2019-07-30 Vad händer om en dödsbodelägare vill behålla bostadsrätt som ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (72196)