Gåva till bröstarvinge och klander av arvskifte

Vid bouppteckningen efter min fars död,har min syster som handhar bouppteckningen med juristerna vi anlitat, (det är vi båda och vår bortgångne brors två barn, som är bröstarvingar) presenterat att en summa pengar ska dras från MITT ARV. Känner inte alls till något jag skulle ha fått som gåva då min far levde, men hon påstår att det gäller kostnader för skador lägenheten vid avflyttning från min pappas hyresrätt, där även jag bott. Det har aldrig sagts något, om att JAG skulle betala denna summa(69.154:-) som uppgivits i redovisningen av tillgångar m m . Min pappa har heller aldrig nämnt ens, något om detta, men min syster hävdar att det är en kostnad som ska dras från mitt arv, och då jag undrar om det inte måste finnas något skriftligt bevis på en sådan sak, säger hon att det finns kvitton. Jag tycker det hela är absurt, det är ju inte som att det kan gälla som bevis på att just jag ska betala, tycker jag, och undrar nu vad som gäller just för en sån här sak???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler om arv, bouppteckning och arvskifte i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att din syster har gjort gällande att du har fått en gåva av er far. Gåvor till bröstarvingar (barn, barnbarn) antas vara förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att summan av förskottet ska avräknas när arvets fördelas mellan arvingarna (6 kap. 5 § ÄB). 

Ofta är det inte helt tydligt vad som utgör en gåva och inte. Presumtionen är dock att det som en bröstarvinge har fått under livstiden ska avräknas (6 kap. 1 § ÄB). Det finns undantag till detta, nämligen om det rör fullgörande av underhållsskyldighet eller sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens villkor (6 kap. 2 § 1-2 p ÄB).

Vad händer om arvingarna inte är överens efter bouppteckning?

Efter bouppteckning ska arvskifte ske. Om arvingarna inte är överens kan vid arvskiftet en skiftesman utses, om en dödsbodelägare i tingsrätten begär det (23 kap. 5 § ÄB). Om det redan finns en testamentsexekutor blir denna automatiskt skiftesman. Skiftesmannen ska värdera och fördela arvet och upprätta en handling. I första hand ska skiftesmannen försöka åstadkomma en överenskommelse mellan dödsbodelägarna och i andra hand kan ett s k tvångsskifte ske.

En bouppteckning kan inte klandras enligt ÄB, men det kan däremot ett arvsskifte (23 kap. 5 § ÄB). Arvskifteshandlingen kan klandras senast 4 veckor från delgivandet (17 kap. 8 § 2 st ÄktB). Tingsrätten kan då ompröva arvskiftet och eventuellt skifta på annat sätt. 

Det finns alltså en möjlighet att begära skiftesman samt klandra arvskiftet om du inte är nöjd.

Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att skriva en ny fråga, eller ta kontakt med någon av våra jurister (här) om du behöver mer hjälp!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning