Gåva till bröstarvinge och förskott på arv

Min mor avled den 21 april 2012 efter längre tids sjukdom. Hon efterlämnade tillgångar om 1,8 miljoner kr. Jag och min syster är enda arvingar.

Strax före sin bortgång så gav min mor sin bil till mig, en Volvo V40 2004. Överföringen skedde den 13 april 2012. Min mor framförde då uttryckligen att hon med gåvan ville visa sin tacksamhet över att jag dagligen hjälpt mina föräldrar under många års tid. Inför överlämnandet så ordnade min mor på eget initiativ alla formalia rörande registrering av mig som ägare.

Något gåvobrev skrevs inte vid tillfället, men jag hävdar att det faktum att min mor registrerade bilen på mig strax innan sin bortgång visar uppenbart att min mors avsikt med gåvan var att denna skulle vara en viss kompensation för den omsorg hon och min far fått av mig och som varit avgörande för hennes/deras möjligheter att bo kvar hemma. Jag anser därför att min mor inte avsett att gåvan skall utgöra förskott på arv. Min syster hävdar dock att bilen skall utgöra förskott på arv. Skulle vilja ha hjälp av er att bekräfta att min ståndpunkt är korrekt.

Jag har ytterligare en fråga gåvor mina föräldrar gav till sina barnbarn två år innan de dog kan de räknas som förskott på arv.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken är du och din syster bröstarvingar till er mor. Detta innebär enligt 6 kap 1§ ÄB att allt som er mor gett till er under hennes livstid ska avräknas som förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Att uppmärksamma är alltså att det inte krävs att arvlåtarens avsikt med gåvan ska framgå av formell föreskrift, det är tillräckligt att denna framgår av omständigheterna. Av presumtionen för att gåva till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv följer att bevisbördan åvilar den part som påstår att det varit arvlåtarens avsikt att en gåva till bröstarvinge inte skall avräknas som förskott på arv. Det är alltså du som har bevisbördan att din mors avsikt inte var att bilen skulle avräknas som förskott på arv.

Då både du och din syster var vid livet vid tidpunkten för gåvorna till barnbarnen ses inte dessa gåvor som förskott på arv då förskott på arv gäller gåvor till bröstarvingar. Om din systers barn fått gåvor av era föräldrar och din syster inte hade varit i livet hade barnbarnen trätt in i hennes ställe enligt 2 kap 1§ 2 stycket ÄB och därmed varit bröstarvingar varför gåvorna då skulle avräknats som förskott på arv om inte annat var föreskrivet eller framgick av omständigheterna, 6 kap 1§ ÄB skulle i så fall även tillämpas här. Gåvor som dina föräldrar har gett till barnbarnen kan alltså inte avräknas som förskott på arv då barnbarnen inte är bröstvingar eftersom du och din syster är i livet.

Huruvida din ståndpunkt är korrekt kan jag varken bekräfta eller förneka då jag inte vet vad din mors avsikt med gåvan var. Det är möjligen svårt för dig att bevisa att bilen inte ska ses som förskott på arv då det inte är föreskrivet att gåvan inte ska vara det. Då det dessutom faktiskt krävs att du ska bevisa att din mors avsikt inte var att bilen skulle ses som förskott på arv för att avräkning inte ska ske skulle jag rekommendera dig att boka ett möte med någon av våra rådgivare så du kan få närmare rådgivning, se här.

Hoppas detta besvarade dina frågor och klargjorde rättsläget, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning