Gåva till bröstarvinge när arvlåtaren var i livet

Min mamma dog 2009. Min mormor dog 2010. Fick nyligen reda på att min moster (som bor granne med morfar och en gång fick köpa marken för att bygga hus) har fått allt morfar äger, hans hus och tomt ( värde 5-6 milj) i ett gåvobrev som hon har upprättat. På gåvobrevet står det "Inte förskott på arv" . Konfronterade morfar om detta (har ljudupptagning) och han minns inte att han skrivit på något. Han säger att min moster ska ta hand om huset och lovat att inte sälja det (morfar har bott på hem de senaste åren) Han menar på att vi ska dela på allt, det kommer min moster att se till. Min moster tycker att hon har rätt till allt själv. Nu har morfar dött. Har jag någon chans att bestrida detta och ska det ske innan bouppteckning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och de bestämmelser som reglerar ditt problem finns i ärvdabalken (ÄB)

Hur behandlas gåvor som givits när arvlåtaren levde?

Som utgångspunkt är det din morfars verkliga vilja som blir avgörande för hur gåvan ska tolkas. Det finns dock en regel som säger att gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Denna presumtion kan dock brytas om det föreskrivits annat eller om det är klart att viljan var annan än att det skulle vara förskott på arv.

Vem är bröstarvinge?

Barn till den döde är bröstarvingar. Om ett barn har dött blir dennes barn (den dödes barnbarn) bröstarvinge i den grenen (2 kap. 1 § ÄB).

Vad är bouppteckning och hur blir den relevant i detta fall?

En bouppteckning är en uppställning av den dödes tillgångar och skulder och vad dessa är värda. Eftersom den egendom det är fråga om här inte längre är din morfars egendom måste du bestrida innan bouppteckning görs eftersom egendomen inte kommer finnas med i bouppteckningen annars. Det är tillgångarna vid dödsfallet som ska finnas med i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB).

Bedömningen i ditt fall

Din moster är bröstarvinge till din morfar. Detta gör att gåvan hon fick presumeras vara förskott på arv. Det är dock skrivet på gåvobrevet att det inte ska vara förskott på arv vilket gör situationen klurig eftersom det kan tolkas som din morfars verkliga vilja. Det hela blir en bevisfråga om vad som faktiskt varit din morfars vilja med gåvan. Om du har en ljudupptagning är det till din fördel.

Om du har ytterligare funderingar rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning