Gåva till bröstarvingar

2019-10-21 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Har en fråga gällande gåvor till anhörig. Mina föräldrar är delad ägare till en fastighet och har varsin andel på, 50% var. Mina föräldrar vill ge bort en del av huset till mig som gåva så att vi tre är delad ägare och undrar om det är okej att göra det när förutsättningarna ser ut som nedan:Min pappa har totalt 7 barn varav 3 barn är med sin nuvarande fru som är min mor. Samtliga barn är vuxna. Pappa hade sedan tidigare 4 barn med hans före detta. Huset ägs idag av min mor och far. Jag undrar om det är juridisk möjligt att skriva ett gåvobrev som styrker gåvan med tanke på att det finns fler barn än jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att var människa fritt får förfoga över sin egendom, där det gäller gåvor till bröstarvingar kan de dock få arvsrättsliga konsekvenser. Detta eftersom att gåvor i vissa fall kan ses som förskott på arv, och kan därför kommer att aktualisera bestämmelser i samband med dina föräldrars bortgång. Tillämplig lag är ärvdabalken (här) och innebär att en gåvas värde i vissa situationer ska läggas till kvarlåtenskapen vid beräkningen av arvet.

Ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Eftersom detta är utgångspunkten finns en bestämmelse angående när föräldrar ger sina barn gåvor under livstiden. Av 6 kap. 1 § ÄB föreskrivs att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. En sådan avsikt från arvlåtaren kan framgå genom gåvohandlingen eller i ett testamente men även ett muntligt yttrande kan tillmätas betydelse. Avsikten behöver inte nödvändigtvis ha framkommit vid själva gåvotillfället utan kan framkomma senare.

Gåvan är alltså juridik möjlig, hur konsekvenserna av gåvan ska bli kan dock bli annorlunda beroende på om ni tänkt att det är förskott på arv eller inte. Avsikten behöver vidare inte ha någon viss form.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1073)
2020-02-11 Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?
2020-02-11 Förskott på arv
2020-02-06 Fastighetsgåva som förskott på arv
2020-02-04 Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (77533)