Gåva till bröstarvingar

2017-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag, en gift kvinna med två barn, på 75 år funderar på att som gåva skänka våra två söner 10 % av lägenhetens värde, idag ca 2 mkr.En av sönerna använder bostaden f n i form av andrahandsuthyrning. Lägenheten är min egendom som jag köpt en gång av min mor, den är inte enskild egendom. Eftersom jag förvärvat den till ett lågt pris blir reavinstbeskattningen betungande den dag den säljs vidare. Är det därför motiverat att i en gåvohandling föreskriva något om att nettovärdet (efter avdrag för tänkt mäklararvode, reavinst) ska beaktas för den som en gång övertar lägenheten? Är det någon mening med att föreskriva att gåvan ska betraktas som förtida arv och avräknas= Det finns inga andra barn. Min make lever.Finns det något övrigt jag ska beakta i den bilaga till gåvohandling som jag avser skriva?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skriver är en konsekvens av att priserna på bostadsmarknaden ökat mycket under många år att det ofta blir fråga om stora kapitalvinster som ska beskattas vid försäljningar av bostadsrätter. Juridiskt har det ingen betydelse om du skriver en notering om att nettovärdet ska beaktas. Däremot kan det vara bra att göra en sån upplysning för att uppmärksamma den som tar över lägenheten, oavsett om det görs i gåvohandlingen eller kommuniceras på annat sätt.

Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv enligt 6:1 ärvdabalken. Det innebär att gåvor till dina söner kommer att vara förskott på arv så länge du inte anger annat. Du behöver alltså inte ange något om du vill att gåvorna ska vara förskott på arv. För tydlighets skull kan det dock vara bra att ange att gåvan är förskott på arv, så att det inte uppstår frågetecken i framtiden.

Några specifika råd kring vad du behöver tänka på vid upprättandet av gåvohandlingen vet jag inte om jag kan ge. Det är viktigt att vara tydlig med vad som överlåts och på vilka villkor. Om du vill att gåvan ska vara enskild egendom bör det tas upp i gåvohandlingen. Behöver du hjälp med att upprätta gåvohandlingen kan vi på Lawline hjälpa dig. Följ då den här länken!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97676)