Gåva till bröstarvingar

FRÅGA
Hej, min mor som är 93 år och änka har flyttat in på äldreboende. Jag, dottern, har fullmakt för henne att sköta alla ekonomiska förehavanden även att sälja hennes bostadsrätt. Jag har bara en bror och mammas önskan är att vi får dela, hälften var, av vinsten från bostadsrätten. Hon har skrivit ett papper där det framgår att hennes båda barn delar lika på pengarna från försäljningen av bostadsrätten. Behövs det något ytterligare papper? Vad jag kan se finns det ingen som kan motsätta sig detta.
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Det finns två lösningar på din fråga. Om pengarna lämnas över medan din mamma fortfarande lever, alltså att hon ger pengarna som en gåva gäller att när en arvslåtare(er mamma) ger en gåva medan hon fortfarande lever till en arvinge (du och din bror) så råder en presumtion om förskott på arv enligt 6 kap. 1 § st.1 Ärvdabalken. Om ni endast är två syskon så lär detta inte vara något problem då pengarna fördelas lika och det alltså inte finns en arvinge som förlorar på detta. I annat fall kan man undgå detta genom att skriva ett gåvobrev och uttryckligen skriva att ”dessa pengar inte ska räknas som förskott på arv”.

Om pengarna däremot först ska hamna på din mammas konto och hon vill ha kvar dessa så länge hon lever så är du och din bror bröstarvingar vilket betyder att om din mamma inte har ett testamente där hon uttrycker sin vilja om att någon annan ska få del av hennes egendom (eller exv. att något barn ska få en större del än den andra)så ska du och din bror dela på allt (2 kap. 1 § ÄB).

Du skriver i din fråga ”Vad jag kan se finns det ingen som kan motsätta sig detta” vilket då inte lär vara något problem oavsett vad ni gör.

Men om ni ändå väljer att vara på den säkra sidan så kan ett gåvobrev skrivas.

Gåvobrev innehåller ofta uppgifter om givaren och mottagaren, en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor, underskrifter av både givaren och mottagaren samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97624)