Gåva till barnbarn = arvsförskott?

2016-08-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej ,Om min far ger pengar till mina barn, räknas det som ett förskott av mitt arv ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om en person ger en gåva till sin bröstarvinge under sin livstid presumeras den gåva vara ett förskott på bröstarvingens arv, om inget annat har föreskrivits vid gåvans givande eller om inget annat framgår med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Det är alltså endast gåvor som ges till en bröstarvinge i första arvsklassen som enligt huvudregeln ska avräknas och anledningen till detta är att man tar för givet att alla barn till en arvgivare ska behandlas lika och att det även var arvlåtarens önskan. När det gäller gåvor till andra arvingar än bröstarvingar anses det inte lika självklart att alla ska behandlas lika.

Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar, alltså biologiska barn eller adopterade barn.

Gåvor till t.ex. barnbarn ska räknas som arvsförskott om det har angetts vid gåvans överlåtande eller om omständigheterna i övrigt visar på att tanken med gåvan var att det skulle vara ett förskott.

Sammanfattningsvis så finns det inget som automatiskt gör gåvan från din far till dina barn till arvsförskott. Det måste avtalas om det muntligt eller skriftligt för att gåvan ska ses som ett förskott, det räcker dock att det på något sätt av omständigheterna framgår att gåvan är menat att vara förskott.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1177)
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

Alla besvarade frågor (88126)