FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv01/08/2013

Gåva till barnbarn

Min frus farfar har avlidit. Hennes far är redan avliden. Hennes farfar skänkte pengar till hennes nystartade företag innan hennes far gick bort. Pengarna var till en början ett lån, men farfar återlämnade skuldebrevet och skänkte pengarna som en gåva. Nu vill hennes faster att dessa pengar skall ses som förskott på arv. Är detta riktigt då min fru inte var arvinge vid gåvotillfället? Det finns inga papper kvar på vare sig skuldebrev eller att detta inte är förskott på arv, utan endast muntligt medans han levde.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, 

Som jag förstår frågan fick din fru indirekt en gåva av hennes farfar och detta skedde medan hennes far också levde. 

Som huvudregel ska en gåva som det här fallet din frus farfar givit en bröstarvinge avräknas på dennes arv efter den avlidne enligt 6 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken. Ärvdabalken kan för övrigt hittas: https://lagen.nu/1958:637#K6

Gällande barnbarn brukar det anses att om de är på tur att ärva efter föräldern ska den gåva de fått när de varit näst i tur att ärva räknas av som förskott på arv på samma vis som om de varit bröstarvingar. I det här fallet levde ju dock din frus far varför gåvan till henne inte borde ses som ett förskott på arv då hennes far var näst i tur att ärva efter er farfadern och inte hon. 

I det här läget bör dock sägas att läget är till viss del oklart och därmed inte helt säkert. Vad som dock tål att upprepas är att 6 kap 1 § Ärvdabalken stadgar att förskott på arv endast kan ges till en bröstarvinge och så länge fadern till din fru var i livet var det endast han och din frus faster som var bröstarvingar. 


Jag hoppas detta svarar på din fråga. 


Med vänlig hälsning


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?