Gåva till barn och laglotten

Min frus syskon har fått genom gåvobrev som gåva sina föräldrars gård.Detta skedde 2001. Detta har påverkat hennes storlek på kommande laglott. Detta har nu blivit känt när gården skall säljas. Kan min fru göra gällande sin laglotts storlek vid kommande arvskifte?

Lawline svarar

Hej,

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din fru skall kompenseras för att hennes syskon har erhållit en gåva under arvlåtarens livstid, vid kommande arvsskifte.

När det gäller gåvor till arvtagare och hur dessa påverkar den senare fördelningen av kvarlåtenskapen finns det regler i Ärvdabalken som anger att dessa gåvor under vissa omständigheter skall avräknas på gåvotagaren/nas andel av kvarlåtenskapen. Ifall arvlåtaren bortger egendom till sina egna barn (biologiska eller adopterade) är huvudregeln att sådana gåvor räknas som ett förskott på arv. Undantaget från denna huvudregel är ifall gåvogivaren/arvlåtaren uttryckligen sagt att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv. I ett sådant fall kommer gåvans förekomst inte alls påverka fördelningen av arvet.

Om nu gåvan räknas som ett förskott på arv skall det således beaktas vid beräkningen av både arvslott och laglott efter den avlidne. Det innebär med andra ord att din fru ska kompenseras för att hon inte erhöll del av gåvan och således få ut en större del av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Svaret på din fråga lyder således som följer: enligt huvudregeln ska hon få ut en större del av kvarlåtenskapen eftersom gåvans värde ska avräknas på hennes syskons laglotts-andelar.

Har nu ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”