Gåva till barn

Hej, jag har för avsikt att ge ett av mina barn pengar som insats i ett hus hon tänker köpa. För mig är det viktigt att klargöra att detta är ett förskott på arv då jag har ett barn till. Hur går man till väga? Räcker det med att man skriver ett dokument och tydligt anger att summan är ett förskott på arv? Ska dokumentet bevittnas?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska det som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid avräknas som förskott på arvet, om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Dina barn är dina bröstarvingar, och huvudprincipen är alltså att gåvan automatiskt ska ses som ett förskott på arv. Du behöver därför inte skriva något dokument där du anger att summan är ett förskott på arv.

Lagen utgår från att arvlåtaren oftast vill behandla sina barn lika. Om ditt barn i framtiden, när arvet efter dig ska fördelas, skulle påstå att gåvan inte var ett förskott på arvet är det hon som måste bevisa att din avsikt inte var att det skulle vara ett förskott. Eftersom din avsikt är att det ska vara ett förskott kommer ett påstående som säger tvärtemot antagligen vara svårt för ditt barn att bevisa. Hon måste i så fall bevisa att det med hänsyn till omständigheterna måste ha varit avsett att gåvan inte var ett förskott. Omständigheter som kan tyda på att arvlåtaren har för avsikt att en gåva inte ska vara ett förskott på arv är t.ex. att arvlåtaren har gett ungefär lika stora gåvor till alla sina barn, eller att arvlåtaren visat genom testamente att han/hon vill att ena barnet ska ärva mer än det/de andra.

Min uppfattning är att ett gåvobrev egentligen inte behövs, eftersom huvudregeln i lagen säger att gåvan ska avräknas som förskott på arvet. För att göra din avsikt extra tydlig finns det inget som hindrar att du ändå upprättar ett gåvobrev där du anger att gåvan är ett förskott på arv. Det finns inga formkrav för gåvobrev och det behöver inte bevittnas.


Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!

Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning