Gåva till arvinge, förskott på arv

Hej! Mina svärföräldrar vill sälja sitt hus till oss. De behöver få ca 2.1 miljoner kr för huset för att kvittera sina gamla lån och är villiga att sälja huset till oss till ett sådant pris att de kan ge oss kontantinsatsen på 15%. Det skulle innebära att huset minst behöver värderas till 2.5 miljoner kr.

Dock värderade en mäklare huset till 3 miljoner kr.

Utöver min sambo finns det två syskon som arvtagare.

Är det möjligt för oss att ändå få köpa huset för 2.5 miljoner kr utan att det ska påverka vår ekonomi den dag de går bort, i form av att vi blir tvungna att betala pengar till hans syskon som kompensation för "förlorat arv" i samband med husköpet?

Behöver svärföräldrarna i så fall testamentera för detta så allt blir okej?

Och slutligen, hur kan detta komma att påverka mig och min sambo den dagen vi vill sälja huset?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. De bestämmelser som gäller i er situation finns i ärvdabalken, förkortad ÄB. Bestämmelserna hittar ni här: ÄB

Förutsatt att mäklarens värdering stämmer så skulle en försäljning av huset till er för 2,1 miljoner kr innebära att huset säljs till underpris. Denna mellanskillnad på 900 000 kr skulle ses som en gåva och presumeras som ett förskott på arv till din sambo (ÄB 6:1). Att gåvan presumeras som ett förskott på arv innebär att man utgår från att gåvan, alltså mellanskillnaden är något som dina svärföräldrar velat att din sambo skulle ärva i förväg. När man fått ett förskott på arv så avräknas det från den delen man har rätt att ärva från sina föräldrar. Detta innebär alltså att din sambos arvsandel efter hans föräldrar blir mindre. Det kan dock vara värt att nämna att din sambo inte kan bli återbetalningsskyldig till sina syskon för gåvan, detta gäller även om gåvan överstiger det som din sambo kommer ha rätt att ärva (ÄB 6:4) Som du ser så är det bara din sambos arv efter hans föräldrar som påverkas. Det skulle inte heller uppstå några krångligheter om ni skulle bestämma er för att sälja huset.

Jag kan avslutningsvis nämna att dina svärföräldrar kan bryta presumtionen för förskott på arv genom att exempelvis skriva ett dokument där det framgår att mellanskillnaden inte ska ses som förskott på arv. På så sätt påverkas inte din sambos arv och han ärver lika mycket som sina syskon.

Hoppas att detta gav svar på din fråga och återkom gärna om något var oklart.

Jean NaboRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning