Gåva till annan än bröstarvinge - är det att betrakta som förskott på arv?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag är sambo utan barn och har upprättat ett testamente där all min kvarlåtenskap tillfaller mina 4 syskonbarn till lika delar med full äganderätt och som ska utgöra enskild egendom. Jag vill nu skänka var och en 500 000 kronor i kontanter. Vilket är bäst - som förskott på arv eller som gåva? Skattemässiga regler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåva och förskott på arv - vad gäller?

Jag tolkar det som att du vill ge dina syskonbarn 500 000 kr var under din livstid.

Med gåva avses egendom som man ger bort, utan ersättning till en annan person. När det är annan än bröstarvinge (en bröstarvinge är barn, barnbarn etc), vilket gäller i ditt fall då du ger en gåva till ett syskonbarn, så presumeras det inte vara förskott på arv.

Normalt gäller reglerna för förskott på arv för bröstarvingar (barn, barnbarn etc) när en arvlåtare gett bort egendom till sin bröstarvinge (som är barn, barnbarn etc), 6 kap 1 § ärvdabalken. Att du ger gåvor till dina syskonbarn omfattas inte direkt av reglerna då man presumerar att det inte är gåva (och därmed inte förskott på arv) när det är till annan än bröstarvinge. Om du ändå vill vara säker på att gåvorna till dina syskonbarn endast ska ses som en gåva, så kan du ange i gåvobrev att du inte vill att de 500 000 kronorna ska räknas som förskott på arv.

Gåva och förskott på arv hänger delvis ihop och bör ses som ett begrepp. En gåva räknas som förskott på arv för bröstarvingar (6 kap 1 § ärvdabalken).

När det gäller skatten så är gåvor skattefria, 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Vi har i Sverige ingen gåvoskatt.

Sammanfattning

Det kan alltid vara hjälpsamt att se till att skriva ner allting man menar och tänker, då muntliga avtal och avsikter ofta kan missförstås och tolkas olika. Jag rekommenderar dig därför att skriva ner i ett gåvobrev att du inte vill att de 500 000 kronorna till vardera syskonbarn ska ses som förskott på arv utan att det endast är en gåva.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?