Gåva som kränker laglottsrätten

2017-10-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mamma har som gåva gett bort all sin mark till min bror. Jag och min syster blir arvslösa. Hur kan det vara ok om vi har arvsrätt i Sverige?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Som jag förstår det som så föreligger dessa familjeförhållanden. Du har två syskon, en bror och en syster. Ni tre har samma mamma och jag får utgå ifrån att er mamma inte är gift alternativt änka så som frågan är ställd.

Det är i första hand du och dina syskon som ärver er mor. Ni kommer hädanefter att kallas för bröstarvingar. Som bröstarvinge har man något som kallas rätt till laglott. Detta innebär att oavsett förordnande har du och dina syskon rätt att dela på hälften av er moders kvarlåtenskap. Detta innebär alltså att eftersom ni är tre börstarvingar har du rätt till ca 100% / 6 = 16,7% av din moders totala kvarlåtenskap oavsett testamente. Det innebär alltså att ifall det hade rört sig om ett testamente hade du kunnat klandra det för att få ut din laglott.

Förstärkt laglottsskydd och gåva till bröstarvingar

I detta fall rör det sig inte om att din mamma har förordnat om hennes kvarlåtenskap i testamente utan här har hon givit bort egendomen som gåva. Då finns det en skyddsregel för er övriga bröstarvingar i 6 kap 1§ 1st ÄktB. Där stadgas att vad en arvlåtare, i livet, har givit en bröstarvinge presumeras vara ett förskott på gåva. Då skall värdet på gåvan vid arvsskiftet avräknas mot arvingens arv. För att detta ej skall ske krävs det att din mamma noterar på gåvobrevet eller på annat sett stadgar att gåvan ej är att se som förskott på arv.

Det finns en till skyddsregel i ÄktB 7 kap 4 § 1st som reglerar det förstärkta laglottsskyddet. Det innebär att ifall din moder ger bort egendom under sådana omständigheter att det är att likställa med ett testamente, exempelvis ifall gåvan fullbordas strax innan din moders död alternativt att det exempelvis i gåvobrev föreskrivs att den fullbordas vid hennes död så skall det också ses som ett förskott på arv. Även enligt denna ordning avräknas egendomen mot dennes arv.

Sammanfattning

Det kan under vissa omständigheter vara okej för din mamma att göra på detta vis. Har hon exempelvis nu, ej nära döden, bortgivit denna mark till din bror och skrivit i gåvobrevet att gåvan ej är att anses som förskott på arv så kränker detta ej er rätt som bröstarvingar. Däremot har hon glömt att notera detta och avlider alternativt förordnar om detta på dödsbädden finns det en chans för er att göra det ovan nämnda gällande och således göra så att du och din syster iallafall delar på resterande kvarlåtenskap.

Det framgår inte av omständigheterna vad som gäller i just ert fall men något att komma ihåg är att ni inte står arvslösa. Ni kommer fortfarande att få dela på er moders resterande kvarlåtenskap även om denna inte är stor.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, kontakta oss på info@lawline.se ifall du har mer frågor.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?