Gåva som inte ska räknas som förskott på arv

2015-06-07 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Min fråga gäller arv och gåva.Min far som är skild har 4 bröstarvingar, han har inte skrivit testamente.Han äger 2 olika fastigheter med ungefär samma taxvärde (440 000 och 410 000).Han vill ge den ena fastigheten som gåva ( 410 000 ) till en av sina bröstarvingar och det ska inte vara förskott på arv.Kan han fördela sitt arv ojämnlikt? Håller det juridiskt vid hans bortgång, då den andra fastigheten ska fördelas.( på 4 bröstarvingar)Bör han isåfall även skriva testamente?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om din far vill ge bort fastigheten till sin bröstarvinge och inte vill att det ska ses som förskott på arv är det viktigt att din far anger i gåvobrevet att det inte handlar om förskotts på arv. Annars kommer det som huvudregel ses som förskott på arv enligt Ärvdabalken 6 kap 1 §.

Det är möjligt att fördela arvet ojämnlikt mellan sina bröstarvingar. Om inget testamente finns så ärver bröstarvingarna som huvudregel lika lott enligt Ärvdabalken 2 kap 1 §. Lika lott innebär helt enkelt att de delar på kvarlåtenskapen, och det är den sk arvslotten.. Finns det fyra bröstarvingar så ärver de alltså 1/4 av kvarlåtenskapen vardera. Det är dock möjligt att begränsa en eller flera bröstarvingars arv till förmån för endera annan bröstarvinge eller annan arvinge. En bröstarvinges arvslott kan minskas med hälften, ned till den sk laglotten (ärvdabalken 7 kap 1 §). Laglotten får dock inte kränkas, och din far kan inte fördela arvet så ojämnt att inte alla bröstarvingar får ut sin laglott, vilket om det är 4 bröstarvingar är 1/8 av kvarlåtenskapen.

Om din far vill att arvet ska fördelas på annat vis än att kvarlåtenskapen vid hans bortgång delas på fyra, så måste han upprätta ett testamente. Om din far enbart vill att fastigheten inte ska ses som förskott på arv så räcker det med att det tydligt framgår av gåvobrevet.

Det är svårt av din fråga att veta vad din fars mening med gåvan av fastigheten är, å ena sidan ska den inte räknas som förskott på arv och å andra sidan frågas om att fördela arv ojämnt. Om det din far vill är att ge en bröstarvinge, den som får fastigheten, större del av arvet än de övriga så skulle det kunna vara en bättre ide att upprätta ett testamente och således låta fastigheten ingå i kvarlåtenskapen/ses som ett förskott på arv.

Mitt råd är att din far kontaktar en erfaren jurist för att gå igenom just hans situation och önskemål, och sedan är behjälplig med att upprätta gåvoavtal och ev testamente. Här kan ni hitta ett Familjens Jurist-kontor nära er, och boka tid.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll