Gåva som inskränker bröstarvinges laglott

2020-12-12 i Laglott
FRÅGA
Vi är fyra bröstarvingar till G som avlidit varav två är särkullbarn till G. G var gift och sen änka. Dödsboet hamnar på minus och nu vill särkullbarnen få ut sin laglott genom att bestrida ett korrekt skrivet gåvobrev om en fastighet där det framgår att det inte är ett förskott på arv. Fastigheten stod skriven på G.Det ena särkullbarnet har begärt jämkning av testamentet då G uteslöt dom helt ur testamentet.Kan fastigheten räknas in så dom får ut sin laglott genom den? Ska vårat farsarv räknas av först och hur stor del är den?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglotten

Alla har möjlighet att bestämma vad som ska hända med sin egendom när man går bort, och detta kan man göra genom testamente. Om ett testamente kränker bröstarvinges laglott, kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin del av arvet (7 kap. 3§ ärvdabalken). Detta innebär att om en bröstarvinge gör anspråk på sin laglott, vilket är hälften av dennes arvslott (7 kap. 1§ ärvdabalken), kan en testator inte göra bröstarvingen arvlös. Att vissa barn i er situation är särkullsbarn och vissa inte, spelar här ingen roll för utgången av tvisten.

Gåva

Det som testator ger bröstarvinge under sin livstid, ska som utgångspunkt räknas som förskott på arv om inget annat föreskrivs vid gåvan (6 kap. 1§ ärvdabalken). Om det som du uppger finns ett korrekt skrivet gåvobrev där det framgår att gåvan inte utgör förskott på arv, så ska detta som utgångspunkt inte heller räknas som förskott på arv.

Förstärkta laglottsskyddet

Om gåvan dock kan likställas med ett testamente, då man givit bort gåvan som ett led i att fördela sin egendom vid sin död eller liknande, så gäller det så kallade förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4§ ärvdabalken). Detta innebär att om G i ert fall givit bort fastigheten på ett sätt som gör att man kan likställa gåvan med testamente, om det inte föreligga särskilda skäl som talar däremot. Det finns ingen specifik tidsaspekt till denna företeelse, utan endast en sorts anknytning till att gåvogivaren vill ordna upp sin kvarlåtenskap. Detta för att gåvogivaren inte genom gåva ska kunna göra bröstarvingar lottlösa, på samma sätt som att man inte kan testamentera bort egendom och göra bröstarvingar lottlösa. Då kan alltså fastigheten komma att tas tillbaka. Om så inte kan ske, kanske för att gåvotagaren har sålt den eller liknande, ska värdet av den återbäras och avräknas gåvotagaren, utifrån värdet på egendomen när gåvogivaren dog och inte vid gåvotillfället.

Vad gåvan inte fullbordad vid G's dödsfall, får den inte realiseras om det skulle göra intrång på bröstarvinges laglott (7 kap. 4§ 3st ärvdabalken).

Om en bröstarvinge vill göra sin rätt gällande mot en sådan gåva, måste hen väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, annars går dennes rätt förlorad. I detta fall kan alltså fastigheten vara tvungen att ingå för att täcka deras laglotter. När samtliga av de som väckt talans laglotter har täckts, går resten sannolikt till gåvotagaren, beroende på hur gåvogivarens vilja utformats i gåvobrevet. Har testator altså inte förordnat om en annan fördelning Fördelningen sker alltså jämnt mellan alla bröstarvingar tills laglotten är täckt.

Sammanfattningsvis

Utgångspunkten är alltid testatorns vilja, men det finns vissa saker som testatorn inte kan göra om det kränker bröstarvingar laglott. För att fastigheten ska tas tillbaka och delas ut på alla bröstarvingar, krävs det i detta fallet dels (1) att gåvan kan likställas med testamente enligt ovan, dels (2) att den inskränkt bröstarvinges laglott. Beroende på omständigheterna kring gåvan och hur givandet tolkas, kan gåvan alltså komma att likställas med ett testamente och då kan fastigheten behöva delas för att täcka upp samtliga bröstarvingars lotter. Men det är svårt att säga utan att veta mer kring omständigheterna angående gåvan och liknande.

Om ni behöver vidare hjälp rekommenderar jag er att kontakta en advokat som jobbar med arvskifte. Ni kan även kontakta vår jursitbyrå som kan hjälpa er vidare i ert ärende. Ni kan boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?