Gåva som förskott på arv

https://lagen.nu/1958:637https://lagen.nu/1958:637Hej ! Min far har gått bort 90-år gammal.När vi skulle göra bouppteckning så fick jag och min bror reda på att våran syster köpt hans lägenhet för 800000kr under marknadsvärdet.Hon har bara betalat 300000kr för lägenheten. Han hade även skrivit ett gåvobrev att denna gåva inte skulle räknas som förskott på arv.När vi fick ut kontoutdrag från banken över hans tillgångar fanns bara 30000kr kvar på kontot. Ska dessa 30000 fördelas på oss 3 barn, då kommer jag och min bror endast få ut 10000kr var medans vår syster 10000kr och lägenheten. Är detta riktigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att den som vill sälja en fastighet själv får bestämma till vilket pris fastigheten ska säljas. Att sälja en fastighet till underpris är alltså inte juridiskt problematiskt. Det finns en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, även en fastighet såld till underpris utgör förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas, 7 kap 2 § ÄB. Givaren/säljaren kan dock, precis som du beskriver, bestämma att fastigheten inte skall utgöra förskott på arv. Avgörande för ett sådant förfarande är personens avsikt och vilja, det finns alltså inget formkrav för hur eller när en sådan önskan skall framföras. Därför skall 7 kap 2 § ÄB inte längre tillämpas.

Men, för att föräldrar inte skall kunna missgynna bröstarvingar och kringgå laglottsskyddet finns det s.k. förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet regleras i 7 kap. 4 § ÄB och berör gåvor som har överlämnats på sådana villkor eller under sådana omständigheter att den går att likställa med ett testamente. Vad som menas med detta är att en bröstarvinge kan klandra en gåva, om konsekvensen av den kan jämställas med konsekvensen av ett testamente, och då få ut sin laglott. Om klander av en gåva godtas blir följden att laglotten uppgår till samma värde som om gåvan aldrig getts.

En bröstarvinge som vill göra gällande att den avlidne har gett bort egendom på ett sätt som kan likställas med ett testamente måste väcka talan i tingsrätt mot gåvotagaren inom ett år från det att bouppteckningen efter den avlidne givaren avslutades.

Reglerna kring det förstärkta laglottsskyddet är dock mycket komplexa, för att kunna ta ställning huruvida det förstärkta laglotsskyddet är tillämpligt hade jag behövt mer omfattande information. Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson WallhultRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning