Gåva som ej ska ses som förskott på arv

Är gifta med en gemensam dotter + att det finns ett äldre särkullsbarnpå min mans sida. Hur kunna hjälpa vår dotter med boende utan att det betraktas som förskott på arv?

Äldre särkullsbarnet har vi ingen kontakt med, lever väldigt destruktivt med stora skulder vi inte har lust att betala genom arv. Våra pengar idag har dessutom till största delen tillkommit genom att jag har ärvt och det blivit giftorättsgods vilket möjliggjort investering i villa etc.

Gemensamma dottern väldigt ambitiös och duktig har för avsikt att studera till högre examen. Vi vill hjälpa henne med boende i form av en bostadsrätt utabn att särkullsbarnet kommer åt detta. Vi är "bara" i 50-pårsåldern så kan vi nu skriva att det är en gåva som inte skall ses som förskottsarv? Kan vi belåna vår villa och betala br kontant så att det i o m det inte finns någon koppling till oss? Kan vi sälja den för 10 kr till vår dotter? Eller måste vi skilja oss och skriva över massor på mig + att min man sedan skänker mig nästan allt han har varefter jag skänker det till gemensamma dottern? Eller vad kan vi göra? Det måste ju finnas möjligheter?

Känns hemskt att inte själv kunna råda över kapital vi tillsammans fått ihop under mer än 25 år. Inga moralpredikningar tack, detta kommer inte göra särkullsbarnet arvslös utan hon kommer få sin laglott men vi vill minimera den.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det som en arvlåtare ger i gåva till en bröstarvinge (barn) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet i detta fall, bland annat är en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse att se som gåvor. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.).

Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ge genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.

Oavsett om ni säljer en fastighet eller bostadsrätt till underpris, eller skänker den, kommer detta att ses som ett förskott på arv om ni inte tydligt visar att ni har en annan avsikt. Mot denna bakgrund är det en rekommendation att ni upprättar ett gåvobrev, där ni explicit förklarar att denna gåva inte ska betraktas som ett förskott på arv. Som alternativ till gåvobrev, går det även att ni skriver in i ert testamente att gåvan inte ska ses som förskott på arv och därmed inte avräknas på dotterns laglott. Ni kan snabbt, enkelt och prisvärt upprätta ett gåvobrev via vår tjänst {http://lawline.se/avtal/gavobrev}.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning