Gåva och gåvobrev

Hej. Vi har två söner43 år och ensamstående. Den andre 45 år sambo och två barn. Jag kommer att dela ut en milj,kr till var och en av sönerna. Summan skall inte räknas som förskott på arv. Pengarna skall utgöra enskild egendom. Något annat som jag bör tänka på? Kostnad för upprättande av avtal.

Mvh Thore Sandström.

Lawline svarar

Hej

6:1 Ärvdabalken anger mosatsvis att en gåva inte skall klassas som förskott på arv om det uttryckligen framgår av t.ex. ett gåvobrev att gåvan inte skall utgöra förskott på arv. I samma gåvobrev kan du inta att egendomen skall utgöra sönernas enskilda egendom. Du kan också ange att vad som har trätt i gåvans ställe skall utgöra sönernas enskilda egendom (t.ex. om den ena sonen köper ett fritidshus eller liknande för pengarna).

Ett dylikt gåvobrev behöver inte kosta någonting alls utan kan upprättas på egen hand. Det som är viktigt är att du får fram det du vill, d.v.s. att det klart framgår vad gåvan utgör (1 mkr kronor) och att det inte skall utgöra förskott på arv samt vara enskild egendom. Det är alltid bra att datera gåvobrevet och det skall givetvis skrivas under. Det är också alltid bra att ha någon utomstående som bevittnar dylika handlingar och som sätter sin namnteckning såsom vittne på handlingen. Det är dock inget krav. eftersom det är en gåva till två olika personer på 1 miljon kronor vardera skall två gåvobrev upprättas.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan vi hjälpa dig via den här länken. Du garanteras då ett fast och lågt pris. Om du önskar kan du också vända dig till din bank eller annan juridisk rådgivare för hjälp. Då det rör en så pass stor summa pengar som  2 miljoner kronor är min allmänna rekommendation att ta hjälp av någon som har erfarenhet av att upprätta dylika handlingar för att undvika onödiga misstag.

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning