Gåva och förskott på arv

Jag har två barn. Köpte sommarstuga för 3 mkr tillsammans med ena barnet. Jag är hälftenägare. Kan jag ge min hälft till detta barn som förtida arv? Jag har annan fastighet och värdepapper för drygt 4 mkr och vill att mitt andra barn efter mitt frånfälle kompenseras så att de ärver lika mycket.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar din fråga kommer jag gå igenom gällande regler angående förskott på arv och gåvobrev.

Förskott på arv:

Förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Enligt huvudregeln så räknas gåvor från givaren till dennes barn (bröstarvingar) som förskott på arv. Detta är dock endast ett antagande, om givaren har bestämt att gåvan inte ska vara förskott på arv eller att det måste antagas att gåvan ska vara förskott på arv ska det inte räknas som förskott (6 kap. 2 § ÄB).

Om det föreligger ett förskott ska en avräkning ske vilket menas med att man tar med värdet av gåvan när arvet ska räknas ut (6 kap. 3 § ÄB).

Gåvobrev:

Gåvor av fastigheter regleras i jordabalken (JB). För att kunna ge bort en del av sin fastighet ska givaren och mottagaren upprätta ett skriftligt gåvobrev (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § JB). Detta skrivs under av givaren och mottagaren. Detta brev ska även bevittnas av två personer. I gåvobrevet ska det framgå bland annat fastighetsbeteckning, andel som överlåts, vem som är givare och vem som är mottagare. Det ska även framgå om det är några skulder som mottagaren ska ta över.

Inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats ska mottagaren söka om lagfart (20 kap. 1 och 2 §§ JB). Detta menas med att mottagaren blir inskriven som ägare av den andel givaren har gett bort. Ansökan ska göras till lantmäteriet och när ansökan sker ska gåvobrevet skickas med (20 kap. 5 § JB):

I ditt fall:

I ditt fall vill du att gåvan ska utgöra förskott på arv. Denna gåva antas enligt mig vara förskott på arv med anledning av att huvudregeln uttrycker att en gåva från dig till ditt barn ska utgöra förskott på arv såvida du inte har uttryckt att det inte ska utgöra förskott på arv eller det måste antas att det inte är ett förskott.

För att denna gåva uttryckligen ska utgöra förskott på arv anser jag att det kan vara av vikt att skriva detta på gåvobrevet. Således kan du upprätta ett gåvobrev och i detta brev uttryckligen skriva att gåvan ska utgöra ett förskott på arv med anledning av att du vill att dina barn ska ärva lika efter dig. Därmed stärks antagandet att det är förskott på arv.

Jag skulle dock råda dig att kontakta vår telefonrådgivning hur detta gåvobrev ska skrivas i detalj eftersom jag inte vet alla omständighet som fastighetsbeteckning etc. Telefonnummer dit är 08-533 300 04 och det är öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Vänligen,

Anton MagnussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”