Gåva och förskott på arv

2016-02-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Får man ge bort allting till ett barn om man är 3 syskon? Det som har hänt är att min morbror har fått en jord och skogsbruksfastighet med 300 ha mark. Mormor och morfar ägde halva var av denna, först fick min morbror ena halvan av den ena i gåva, sedan den sista halvan fick han halva i gåva, och köpte halva för en mycket billig peng (huruvida dessa pengar betalts är oklart). Kan inte detta bland annat inskränka på den sjättedel som man som bröstarvinge har rätt till? Detta är ett konstigt och komplicerat fall på många sätt och finns mycket att berätta. Men ni kanske kan ge nån synpunkt om man verkligen kan göra så här. Sen rent moraliskt i dagens samhälle är det inte alls rätt... Både mormor och morfar har nyligen gått bort också.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att det inte finns något testamente har alla tre syskonen rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen enl. 2kap. 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Denna rätt tillfaller bröstarvingar, alltså din mormor och morfars barn. Om någon av din mormor och morfars barn har avlidit träder eventuella barnbarn in i dennes ställe och blir bröstarvingar. Förutsatt att din mormor och morfar var gifta ärvde den efterlevande maken den avlidne maken enl. 3kap. 1§ ÄB. Här har alltså bröstarvingarna inte någon rätt till arv. Då efterlevande make avled ska hela kvarlåtenskapen tillfalla bröstarvingarna om inget testamente finns. Vid giftermål behåller vardera maken sin egendom (giftorättsgods). Då din mormor och morfar ägde halva var av fastigheten gav både din mormor och morfar bort en del av sitt giftorättsgods (som vid dödsfall blir kvarlåtenskap) till din morbror. Detta skulle kunna betraktas som förskott på arv enl. 6kap. 1§ ÄB om inte annat har föreskrivits.

Som huvudregel räknas gåva till bröstarvingar som förskott på arv om det inte anges i ett gåvobrev eller liknande att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv. Om det inte framgår att fastigheten till din morbror inte skulle utgöra förskott på arv ska denna alltså avräknas. Avräknandet ska enl. 6kap. 3§ ÄB ske efter fastighetens värde vid gåvotillfället. Om fastigheten var värd mer än vad din morbror egentligen skulle fått vid arvet (arvslott) är han inte skyldig att återbära överskottet enl. 6kap. 4§ ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1161)
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?
2020-11-29 Ska vi notera förskott på arv vid första avlidne makens död?

Alla besvarade frågor (86819)