Gåva och förskott på arv

Jag är änka och har 2 gemensamma barn med min avlidna man. Inga särkullbarn. Jag äger två fastigheter. Kan jag idag ge bort i gåva en av mina fastigheter till enbart ett av våra barn. Kan man i så fall även skriva att gåvan ej ska vara förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvor räknas inte som förskott på arv om detta skrivs särskilt

Inom arvsrätten anses föräldrars gåvor till barn i regel vara förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det barn som inte fick gåvan ska kompenseras för motsvarande värde vid arvskiftet. Detta gäller dock inte om föräldern förtydligar att gåvan till barnet inte ska ses som ett förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev.

Finns en regel som skyddar mot gåvor som är att jämställa med testamente

Det finns dock även en regel som innebär att vissa typer av gåvor jämställs med ett testamente när dessa fyller samma syfte som ett testamente (7 kap. 4 § ÄB). Regeln omfattar exempelvis gåvor som sker precis innan föräldern kommer att avlida eller gåvor där föräldern fortsätter att utnyttja egendomen som givits bort fram till att föräldern avlider.

Sådana gåvor ska behandlas som ett testamente, vilket innebär att det barn som inte fick gåvan har rätt att bli kompenserad om barnet inte får ut hela sin laglott på grund av gåvan. (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av vad barnet skulle fått av förälderns egendom om ett testamente inte funnits. Eftersom du har två barn är deras respektive laglott 25%.

Sammanfattning

Vill du inte att ditt första barn ska bli kompenserad för den fastighet du ger bort till ditt andra barn behöver du förtydliga att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. Gåvan kan dock jämställas med ett testamente, om du exempelvis fortsätter att utnyttja fastigheten efter att den givits bort. Får inte ditt andra barn ut hela sin laglott på grund av gåvan ska barnet i så fall kompenseras upp till laglotten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning