FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv01/07/2015

Gåva och förskott på arv

Min man och jag har för avsikt att överlåta en f d jordbruksfastighet (nu avstyckad sådan) till en av våra två döttrar, då hon skall bygga ett hus på tomten. Marknadsvärdet är 332 000 kr, hur gör vi det rättvist mot den andra dottern?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag antar att målet är att döttrarna slutligen skall få lika mycket av er egendom. I så fall är det enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) så att fastigheten, om ni överlämnar den som gåva till ena dottern, räknas som förskott på arv. Det kan dock naturligtvis ändå vara en bra idé att skriva på gåvobrevet tydligt att det skall räknas som ett förskott på arv. Resultatet av att egendomen räknas som förskott på arv blir att den vid arv räknas med när man avgör hur stor egendom skall ärvas (man plus:ar alltså på den som om den aldrig hade givits), men räknar sedan av den från andelen för den som har fått gåvan, och det värde man använder är det värde gåvan hade när den överlämnades (6 kap. 3 § Ärvdabalken).

Kort sagt skulle alltså den dotter som fick gåvan senare få ärva mindre så att det jämnade ut sig mellan döttrarna.

Om det inte är aktuellt att helt enkelt låta fastigheten räknas som förskott är väl vad som återstår att ge en gåva av samma värde till den andra dottern, men det skulle förstås vara en dyr lösning.

Sist skall jag också nämna att om det inte handlar om en gåva utan om exempelvis en underprisförsäljning gäller i princip samma sak som jag har skrivit ovan, fast bara angående "den benefika andelen". Med detta menar jag att om dottern skulle få en "rabatt" på 150000 kr skulle detta värde betraktas som en gåva.

Jag hoppas att svaret är till hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?