FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt31/05/2019

Gåva och arv

Hej, här kommer en fråga om arv. Det finns fyra bröstarvingar efter en nyligen avliden mamma. Pappan avliden 1993. Hustrun ärvde allt, endast ett särkullbarn fick ut sitt arv efter fadern. Mamman har 2013 givit den enda fastigheten till ena barnet och hans hustru med 50 % vardera och enligt gåvobrevet ska gåvan inte vara förskott på arv. Inget annat finns att ärva utom slitet lösöret i en liten lägenhet. Någon liten summa pengar finns men i stort sett allt går till begravningskostnader. Kan man få gåvan att återgå till dödsboet? De övriga tre bröstarvingarna får ingenting i arv efter sina föräldrar medan ena bröstarvingen får allt. Värdet på fastigheten uppskattas till ca 500 000 kr men värdet har väl ingen betydelse. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är att ägaren fritt får förfoga över sin egendom på det sätt denne önskar, t.ex. genom att testamentera eller ge bort egendomen. Om personen under sin livstid väljer att ge bort egendom finns det alltså som huvudregel inte något man som arvinge kan göra. Det finns dock undantag till denna huvudregel.

Testamente
Varje bröstarvinge har rätt till sin laglott. Denna utgör hälften av arvslotten och kan inte inskränkas genom testamente (7 kap 1 § ÄB). Har ett testamente som inskränker laglottsrätten upprättats kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott under förutsättning att det sker inom 6 månader från det att bröstarvingen blivit delgiven testamentet (7 kap 3 § ÄB). Jämkning påkallas genom att man väcker talan i domstol eller genom att man meddelar testamentstagaren om sitt anspråk.

Gåva
Som tidigare nämnt så kan arvlåtaren under sin livstid ge bort egendom och på så sätt minska bröstarvingarnas arvs- eller laglott. Ibland kan en gåva däremot likställas med ett testamente (7 kap 4 § ÄB). Detta är fallet om gåvogivaren varit nära döden eller annars trott att döden varit nära förestående, eller om gåvogivaren behållit den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen.

Sammanfattning
Tillräckliga omständigheter framgår inte för att jag ska kunna göra en fullständig bedömning av om gåvan är att likställa med testamente. Om så skulle vara fallet så kan ni påkalla jämkning i testamente och få ut er laglott. Om gåvan inte är att likställa med testamente så är gåvan att anse som vilken gåva som helst och ni skulle då inte ha några möjligheter att påverka arvet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars BergströmRådgivare