Gåva mellan sambor/utmätning

Hej, Min sambo fick min bil i gåva då jag lånat pengar av henne. Ett gåvobrev upprättades enligt konstens alla regler via jurist. Gåvobrevet finns även upptaget i det skuldbrev som skrevs när jag lånade pengar.

Nu vill Kronofogden utmäta bilen (pg.a. skatteskuld som jag har) med hänvisning till att gåvobrevet "inte gäller", som de uttryckte det. Lite vag förklaring tycker jag. Stämmer det att mitt gåvobrev inte gör någon skillnad?

Lawline svarar

Hej! Vad kul att du vänder dig till oss på lawline.

För att en gåva ska anses vara fullbordad krävs tradition. Detta innebär ungefär att en besittningsövergång har skett, dvs. att gåvan fysiskt överförs från dig till din sambo. Detta krav blir naturligen väldigt svårt för er att uppfylla som är sammanboende, gåvan måste ta sig till tydligt uttryck. Vad tydligt uttryck innebär är väldigt svårt att svara på men rent generellt ställs väldigt stränga krav på detta (det skulle möjligtvis vara så att bilen behöver förvaras i ett garage och att du varken har nyckeln till garaget eller bilen dvs. ingen rådighet över bilen). Det motiveras med att man inte på ett enkelt sätt ska kunna undandra egendom från borgenärerna genom skentransaktioner. Den regel kronofogden stödjer sig på vid utmätningen av bilen är 4:19 UB, den ställer upp krav på att det ska framgå att egendomen tillhör din sambo, annars anses du som ägare. I och med att det blir svårt att uppnå tradition beträffande gåvan enligt mitt resonemang ovan anser kronofogden antagligen att gåvan inte är fullbordad och därför framgår det inte att bilen tillhör din sambo.

Som du kanske förstår av mitt resonemang är detta en väldigt svår fråga. Jag hade behövt veta mer konkreta omständigheter om just ert fall, men rent generellt kan slutsatsen få bli: Det är väldigt svårt att påstå att tradition har skett mellan sambor och detta innebär i sin tur att gåvan inte anses vara fullbordad. 

    

Mattias VilhelmssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”