Gåva mellan sambor

FRÅGA
Hej.. En väninna fick ett matbord + stolar i julklapp. Hennes sambo gjorde slut via sms på hennes födelsedag och kräver tillbaka bordsgruppen alt 15000 i kontant och hotar med advokat.. Kan det det verkligen bli något allvarligt av det ? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Låt mig börja med att beklaga den tråkiga situation din väninna har hamnat i.

En fråga är om gåvan din väninna har mottagit från sin sambo är giltig. Normalt krävs en besittningsövergång och ett rådighetsavskärande för att en gåva ska anses giltig. Alltså någonting som förhindrar att den som givit gåvan har möjlighet att självständigt förfoga över den. I ett samboförhållande blir det problematiskt eftersom din väninna och hennes sambo har gemensam besittning till matbordet + stolarna, men den rimliga tolkningen är ändå att gåvan är giltig i och med att den överlämnas till din väninna.

Frågan ovan blir förmodligen inte aktuell i praktiken då matbordet + stolarna troligtvis anses utgöra gemensamt bohag enligt sambolagen här. Matbordet + stolarna ingår då i bodelningen och delas lika mellan din väninna och hennes sambo, se 3, 6 §§. Detta under förutsättning att inget samboavtal finns som undantar sambolagens regler om bodelning.

Någon möjlighet för din väninnas sambo att kräva tillbaka hela matbordet + stolar, alternativt kontanter, finns alltså inte så länge inte gåvan inte anses utgöra en gåva (något sambon isåfall får visa) och dessutom inte anses utgöra gemensamt bohag. Detta förefaller inte troligt.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?