Gåva mellan makars påverkan på fri förfoganderätt och efterarv

2017-08-29 i Efterarv
FRÅGA
Om jag ger min del av huset i gåva till min hustru kan jag få tillbaka min del om hon avlider före mig? Vi har vardera tre barn i föregående äktenskap.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar, ja (typ)! När den ena maken avlider ärver den andra maken allt med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär det en inskränkning i att testamentera bort egendomen till någon annan. Ett undantag från detta gäller dock om arvlåtaren har särkullbarn, vilket ni har, då de har rätt att få ut sin arvslott direkt. När sedan den efterlevande maken dör ska hälften av boet gå till den först avlidnes barn.

Gåvan av fastigheten får alltså inte kränka dina barns rätt till sin laglott. En bröstarvinge har nämligen rätt till laglotten, vilket är halva arvslotten, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Om du genom gåvan påverkar arvet kan dina barn begära jämkning enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken.

En annan sak att tänka på är att eftersom fast egendom ska överlåtas bör ni tänka på att en skriftlig handling måste upprättas. Vid gåva ska gåvobrev enligt 4 kap. 29 § jordabalken uppfylla samma formkrav som vid köp av fastighet, 4 kap. 1 § jordabalken. Gåvobrevet ska alltså innehålla en överlåtelseförklaring, köpeskillingen (dvs 0 kr) och det ska skrivas under av både gåvogivaren (dig) och gåvotagaren (din fru). Att överlåtelsen omfattar halva fastigheten ska också tas med. För att din fru ska stå skriven på fastigheten måste ni söka lagfart, vilket görs hos lantmäteriet. Förutom detta är det viktigt att överlåtelsen registreras hos Skatteverket för att din del av huset inte ska kunna utmätas mot din frus skulder.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (790)
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (94234)