Gåva mellan makar och särkullbarns arvsrätt

Min far skilde sig från min mor och gifte om sig och fick tre nya barn. Han och hans nya fru skaffade ett hus och efter ca 10 år (på 80-talet) upprättades juridiska dokument som säger att hans fru får egendomen i gåva som enskilt gods. Nu när han avlidit undrar jag om jag som särkullbarn därför inte har rätt till något arv gällande egendomen?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att man får ge bort gåvor hur man vill under sitt liv. Vad gäller gåvor mellan makar där gåvan ska bli enskild egendom gäller vissa specifika regler för att de ska bli juridiskt bindande. När makar ger varandra en gåva som ska bli enskild egendom måste detta regleras i äktenskapsförord, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Det räcker alltså inte med att det uttalas i gåvohandlingen att den ska vara enskild egendom som vid gåvor mellan andra än makar, 7 kap 2 § äktenskapsbalken. Jag förutsätter i mitt svar att det finns äktenskapsförord mellan din avlidne far och hans fru som föreskriver att huset är hennes enskilda egendom. Därmed antar jag även att det du benämner som "egendomen" är huset.

Att huset är din avlidne fars frus enskilda egendom innebär i ditt fall att du inte har någon rätt till arv avseende huset trots att det en gång tillhörde din far. I och med att han har gett bort det så har han minskat sin kvarlåtenskap som hans bröstarvingar ska ärva och det är endast den återstående kvarlåtenskapen som du som bröstarvingen har rätt att taga arv i, 2 kap 1 § ärvdabalken. Svaret på din fråga är alltså att du inte har någon rätt till arv i huset eftersom du inte är bröstarvinge till din fars fru som numera är ensam ägare.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”