Gåva med villkor om enskild egendom

2016-01-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min bror fick ett gåvobrev av våra föräldrar innan deras död. I gåvobrevet står skrivet att han ärver hela fastigheten med tillhörigheter. Men uttrycket enskild gåva skrevs inte in i gåvobrevet. Vi är fyra syskon som alla kan intyga att gåvan var avsedd som enskild gåva.Vi avstod alla ifrån att ta ut vår laglott emot att vår bror skulle ta hand om och "bruka" gården.Nu skall min bror skiljas, så frågan är aktuell. Om vi syskon alla intygar att gåvan var ämnad som enskild gåva till vår bror, är den då inte att betrakta som sådan fastän uttrycket enskild inte står inskrivet i gåvobrevet?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Utgångspunkten vad gäller makars egendomsförhållanden är att deras egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, vilket framgår av Äktenskapsbalken 7:1. Av 7:2 samma lag framgår under vilka förutsättningar en makes egendom är enskild. Av punkten 2 och 3 framgår att egendom som make fått antingen genom gåva eller testamente med villkoret att den ska vara enskild, är enskild egendom.

Rättsläget i detta fall är alltså relativt okomplicerat. Svårigheten ligger i huruvida gåvogivaren/arvlåtaren (era föräldrar) faktiskt har avsett att egendomen skulle vara enskild. Detta är en bevisfråga. Eftersom avsikten att egendomen ska vara enskild inte kommer till uttryck skriftligen i gåvobrevet/testamentet krävs naturligtvis annan bevisning om föräldrarnas avsikt. Jag kan inte på rak arm avgöra om era vittnesmål skulle räcka för att bevisa föräldrarnas avsikt. Om det finns möjlighet att ta fram exempelvis korrespondens där föräldrarnas avsikt framgår skulle det gynna er sak.

Hoppas svaret hjälpte er i rätt riktning!

Fick du svar på din fråga?