Gåva innan frånfälle

Min fars fru tog ut pengar från min fars konton och gav till sina barn(mina halvsyskon) när min far blev svårt sjuk och vi inte visste om han skulle överleva. Nu några månader senare har han avlidit. Min fars fru känner inte till att vi vet detta och jag undrar om jag och mina syskon kan göra något innan vi konfronterar henne? Hur ska vi agera? Och har hon rätt att handla som hon gjort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

Det är möjligt att de pengar som din fars fru har gett dina halvsyskon kan ses som förskott på deras arv från er far (6kap, 1§ Ärvdabalken). Det finns en presumtion för att vad en arvlåtare har gett sina bröstarvingar, alltså sina barn, ska avräknas från barnens arv. Är arvlåtaren gift och gåvan utgörs av vad som är giftorättsgods så ska man avräkna gåvan från den första avlidna maken. För att gåvan ska anses som förskott på arv får det inte finnas en uttalad vilja från arvlåtaren att gåvan inte ska avräknas. Beroende på omständigheterna i ert fall så finns en möjlighet att gåvan är att anse som förskott på arv.  

Om gåvan ska avräknas på arvet så ska er fars kvarlåtenskap ökas med värdet för gåvan innan delningen för att beräkna ert arv görs. Om arvet inte är tillräckligt stort för att räkna av hela gåvan så ska så stor del av gåvan som kan avräknas mot arvet läggas till kvarlåtenskapen (6 kap, 5§ Ärvdabalken).

När en bouppteckning ska förrättas så bör ni vara uppmärksamma på att sådana gåvor bör tas upp i en bouppteckning (20 kap, 5§ Ärvdabalken). Har en bouppteckning redan gjort, eller blir bouppteckningen felaktig så har ni möjlighet att överklaga denna hos skatteverket. Det finns även möjlighet att kräva att rätten ska förordna en boutredningsman som handlägger bouppteckningen om ni inte känner att ni kan göra denna tillsammans med er fars fru. Denna boutredningsman ska dock ha betalt i förhållande till sitt arbete och har inte boet tillräckligt med pengar så är det den som ansökte om en boutredningsman som får betala (19 kap, 1§-5§ Ärvdabalken). Beroende på hur stor konflikten är och hur mycket pengar som finns i boet kan detta vara en bra ide. Det kan även noteras att förskottet på arv ska tas upp redan i bodelningen mellan din far och hans fru (11 kap, 5§ Äktenskapsbalken).

Själva arvsskiftet kan sedan förrättas av er som ska ärva men kommer man inte överens om det så finns det möjlighet att ansöka om att rätten ska genomföra arvsskiftet. Ett beslutat arvskifte går att klandra i fyra veckor.

Det finns egentligen inget särskilt ni ska göra innan ni konfronterar er fars fru. Se till att diskutera förhållandena vid gåvan och se om gåvan är ett förskott på arv. Är det fallet så bör ni se till att gåvan finns med i bouppteckningen och att ni får tillgodoräkna er summan när ert arv så räknas ut. Ni bör även tänka på att säkra de bevis ni har om att en gåva har getts så att ni har möjlighet att visa på detta.

För mer information så hittar ni Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 och Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning