Gåva genom fullmäktig bröstarvinge

Om jag och min syster, som haft fullmakt över våran mammas bankkonton, tagit ut pengar och gett våra barn, räknas det då som förskott på arv? Vi har en syster till som har en förvaltare som nu efter mammas bortgång i januari vill få det till, att det ska betraktas som förskott på arv. Om det räknas som det, hur blir det då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i 6 kap. ärvdabalken (här). Huruvida en gåva till en arvinge ska betraktas som förskott på arv beror i första hand på om gåvogivaren har föreskrivit det eller inte. Om det framgår av en föreskrift (exempelvis i ett gåvobrev) eller av omständigheterna i övrigt att gåvogivaren ville eller inte ville att gåvan skulle betraktas som förskott på arv, är det nämligen giltigt. Eftersom det råder tvist i ert fall huruvida pengarna från er mor ska avräknas som förskott på arv eller inte, så utgår jag från att någon sådan föreskrift eller några sådana omständigheter inte har funnits.

När gåvogivarens avsikt inte har framgått, gäller istället presumtionsreglerna i 6 kap. 1 § ärvdabalken. Enligt dessa regler ska en gåva från en arvlåtare till en bröstarvinge betraktas som förskott på arv, medan en gåva till en annan arvinge inte ska det. Dina och din systers barn är arvingar till din mor. Däremot är de inte hennes bröstarvingar, vilket dock du och dina systrar är.

Huruvida pengarna ska betraktas som ett förskott på arv beror på grund av detta på vem de var riktade till, er eller era barn. Om er mor har gett gåvor till er, så ska de nämligen avräknas som förskott på era arv. Däremot ska gåvor från er mor till era barn inte avräknas. Bedömningen av detta är komplicerad eftersom ni dessutom hade fullmakt att förfoga över er mors bankkonton. Gåvor som ni i egenskap av fullmäktiga har gett till era barn för er mors räkning är nämligen inte förskott på era arv. Skulle däremot ni personligen ha mottagit pengar från er mors konto, som ni sedan själva har valt att ge vidare till era barn, så ligger det nära till hands att anse att de ska avräknas som förskott på arv. Jag kan tyvärr inte svara säkert vilken bedömning som är den korrekta i ert fall eftersom det beror bland annat på fullmaktens utformning, omständigheterna vid gåvorna, etc.

Att en gåva betraktas som förskott på arv innebär att den avräknas som en del som arvingen redan har fått ut av arvet. I ert fall skulle det innebära att pengarna som tagits ut räknas som en del av kvarlåtenskapen efter er mor. Pengarna avräknas sedan från din resp. din systers arvslott eftersom ni redan har erhållit dem. Om pengarna skulle utgöra så stor summa att de inte ryms inom din resp. din systers arvslott, så blir ni dock inte återbetalningsskyldiga. Följden av det skulle endast bli att ni inte skulle erhålla något arv, eftersom ni redan fått hela er andel.

Sammanfattningsvis beror alltså frågan om pengarna utgör förskott på era arv på om ni gav dem till era barn för er mors räkning, eller för er egen. I det förstnämnda fallet ska pengarna inte avräknas som förskott på arv. I det sistnämnda fallet ska de det. Om de avräknas, blir följden att den summa ni får ut ur er arvslott minskar eftersom ni anses redan ha fått ut en del av arvet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning