Gåva från förälder till barn presumeras vara förskott på arv

En av mina syskon har fått kring 100000kr av mina föräldrar.Min far säger han har uppskrivet allt o säger att hon har fått ut sitt arv.Men gäller det han skrivit utan att någon undertecknat det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av Ärvdabalken (1958:637), förkortat ÄB, för att svara på din fråga.


En gåva presumeras vara förskott

Det finns en huvudregeln, en presumtion, i 6 kap 1 § ÄB som säger att alla gåvor som föräldrar ger till sina barn ska räknas som förskott på arv, om det inte finns ett gåvobrev eller testamente som uttryckligen säger att gåvan inte ska räknas som förskott. Med andra ord har det ingen större betydelse att det din far skrivit ner inte är undertecknat. Så länge det framgår tydligt att ditt syskon fått 100 000kr av era föräldrar och inget uttryckligen säger att det inte ska räknas som förskott, så presumeras det vara ett förskott.


Uträkning av arv efter förskott

I 6 kap 5 § ÄB stadgas det hur förskott ska räknas ut vid arvutdelning. Det en bröstarvinge fått i förskott ska läggas till som en fiktiv summa till beloppet som ska fördelas mellan arvingar vid ex en förälders bortgång. Beloppet delas lika mellan arvingarna och det beloppet som en arvinge fått förskott på räknas av från det som ska delas ut enligt beräkningen. Det låter kanske lite rörigt så här kommer ett exempel baserat på din situation:

Låt oss säga att ni är tre syskon, A, B och C. C har fått 100 000kr i förskott. När er far går bort uppgår hans kvarlåtenskap till 230 000kr. Till dessa 230’ läggs till som fiktivt belopp de 100’ som C fick i förskott, dvs summan som som A, B och C ska dela lika på uppgår till 330 000kr. Detta medför att varje syskon får 110 000kr var i arv. A får 110’ och B får 110’, men summan C får räknas ut som arvet (110 000kr) minus förskottet (100 000kr), dvs 110 000 - 100 000 = 10 000kr. På grund av förskottet får alltså C endast 10 000kr vid faders bortgång medan A och B får 110 000kr var.


Men huvudsaken här är alltså att en gåva från en förälder till ett barn presumeras vara ett förskott på arv såvida inte ett gåvobrev eller testamente säger något annat. Det din far skrivit ner och sagt gäller alltså trots att det inte finns någon underskrift, så länge det framgår vid arvsutdelningen att ditt syskon fått ett förskott på 100 000kr från era föräldrar.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”