Gåva från förälder till barn

hej jag är en mamma tre vuxna barn och har inte någon kontakt med två av dem, har jag att ge bort min insatslägenhet till den jag har kontakt med så länge jag lever? vet jag aldrig kan frångå arvrsrätten, men man måste väll kunna ge bort pengar o en insatslägenhet så länge jag lever,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja det är fullt möjligt att som förälder ge gåvor till något eller några av sina barn under sin livstid. I 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) framgår dock att gåvor som en förälder ger till sina barn presumeras vara förskott på arv. För att bryta presumtionen krävs att det framgår att förälderns avsikt inte var att gåvan skulle ses som ett förskott på arvet utan enbart som en gåva. En sådan viljeförklaring kan till exempelvis framgå av ett gåvobrev som upprättas i och med överlämnandet av gåvan.

I 7 kap. 4 § ÄB framgår vidare att vissa gåvor som en arvlåtare gett bort under sin livstid kan likställas med testamenten och därmed ska behandlas på liknande sätt. Detta gäller dels gåvor som arvlåtaren överlåtit i inom en kort tid innan sin väntade bortgång och dels gåvor som arvlåtaren räknar med att få utnyttja framtill sin död. Om en gåva anses likställt med ett testamente (vilket kan vara fallet trots att gåvobrev med en viljeförklaring om att gåvan inte ska ses som förskott på arv) har övriga barn till arvlåtaren rätt att påkalla jämkning av gåvan. Det barn som mottagit gåvan är skyldig att avräkna gåvan som förskott på arv och även att återbära gåvan alternativt gåvans värde om det krävs för att övriga barn ska kunna få ut sin laglott.

Det är därmed fritt fram att som förälder ge gåvor till sina barn under sin livstid men gåvorna kommer dock presumeras vara ett förskott på arv om inte annat framgår samt att gåvan beroende på under vilka omständigheterna och med vilka villkor den överlämnas kan komma att likställas med ett testamente, vilket i sin tur kan jämkas och på så sätt förlora sin fulla verkan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”