Gåva från förälder - förskott på arv?

2017-10-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, min mamma vill ge mig en gåva i form av pengar, jag undrar om det är juridiskt lagligt gentemot mina syskon? Mamma har skrivit följande i gåvobrevet. Jag namn, persnr, ger en enskild gåva till min dotter. Gåvan är inget förskott på arv. Gåvan ska i första hand täcka mina framtida omkostnader, så som boende och omsorg när inte pensionen räcker till. Kvarvarande belopp blir en enskild gåva till henne, som tack för all hjälp o stöd efter min sjukdom och att hon ser till att min ålderdom blir god. Datum och underskrift.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Det finns inga hinder mot att en förälder ska kunna ge sitt barn en gåva, utan det står föräldern fritt att ge gåvor till sina barn under sin livstid, även om det kan bli orättvist gentemot de andra syskonen. Dock kan gåvor som en förälder ger till sitt barn komma att utgöra förskott på arv och som då påverkar det framtida arvet efter föräldern.

Huvudregeln är att gåvor som en förälder ger sitt barn ska räknas som förskott på arv (6:1 ÄB). Undantaget är om annat har angetts eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett att gåvan inte ska ses som förskott på arv. T.ex. genom ett gåvobrev kan det anges att gåvan inte ska ses som förskott på arvet.

I ditt fall har din mamma gett dig en gåva i form av pengar vilket är helt okej. Normalt sett hade det räknats som förskott på arvet, men eftersom att din mamma har skrivit i gåvobrevet att gåvan inte är ett förskott på arv så gäller det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1265)
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon

Alla besvarade frågor (95697)