Gåva - förskott på arv eller inte?

2017-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mamma har nyligen gått bort utan att ha någon fast egendom. 2005 ägde hon ett hus som bar skulder på ca 500000 kronor. Hon valde då att skänka huset till mig och min sambo mot att vi löste bort alla skulderna kopplat till huset. Detta finns dokumenterat i ett gåvobrev och i ett testamente där skrivningen är att gåvan inte skall ses som ett förskott på arv. Är detta något som mina syskon kan bestrida eller har hon rätt att disponera sin enskilda egendom som hon önskar.Ricard
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

När det gäller gåvor som överlåtits under en persons livstid ska det enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) betraktas som förskott på arv. En sådan presumtion bryts dock om det uttryckligen framgår att gåvogivarens avsikt varit att gåvan inte ska avräknas som ett förskott på arv.

I ovan förklarade fall uttrycks gåvogivarens vilja att inte betrakta gåvan som ett förskott på arv i gåvobrevet. Resterande arvingar kan då enbart bestrida på den grunden att omständigheterna i övrigt skulle tala för att gåvogivarens avsikt ändå skulle ha varit att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arvet.

Bevisbördan ligger emellertid på den som påstår något. Det kan därför komma att krävas relativt mycket för att gåvan, trots gåvobrevets innehåll, skulle vara att betrakta som ett förskott på arv.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94176)