Gåva - förskott på arv eller inte?

2016-07-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Min sambo har 4 helsyskon och alla 5 syskonen är vuxna. Föräldrarna är gifta och äger en gård. (Dom lever inte av jordbruket utan har lite lantbruksdjur som hobby.)Nu vill föräldrarna skriva över gården värd ca 3 miljoner> på min sambos syster och hon ska inte behöva köpa ut syskonen utan hon ska få den rakt av och föräldrarna ska till en jurist innom det närmsta och ordna detta.Är detta verkligen lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så ska din sambos föräldrar ge bort gården som gåva till din sambos syster. Det finns inget olagligt i att ge bort en gåva. Om jag förstår din fråga, så undrar du om det är okej, i relation till den arvslott som syskonen har efter sina föräldrar när de går bort. Regler kring detta finns i ärvdabalken, (ÄB).

Det som gäller enligt lag är att om en gåva som den du beskriver ovan ges bort till ett av barnen, så ses det som huvudregel som förskott på arv. När väl barnen ärver sina föräldrar ska då systern räkna av värdet av gåvan som hon redan fått, 6 kap 3 § ÄB. Om föräldrarna skriver i gåvobrevet att det inte ska vara förskott på arv så kommer inte arvet att räknas av.

I7 kap 4 § ÄB stadgas situationer där gåvohandlingen är att likställa med testamente och då gåvomottagaren kan bli återbäringsskyldig, ex. då arvlåtaren (din sambos föräldrar) ger bort egendom på sin dödsbädd eller ger bort egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död.

Det sistnämnda skulle kunna vara aktuellt om föräldrarna t ex bor kvar i gården efter det att systern fått den i gåva. Om så är fallet ska värdet av gården avräknas från din sambos systers arvslott vid föräldrarnas bortgång, om något av de andra syskonen väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande. Det spelar här alltså ingen roll om det i gåvobrevet är föreskrivet att gåvan inte är att se som förskott på arv. Bestämmelsen syftar till att förhindra att arvlåtare undgår laglottsreglerna. Laglott är den del av arvet som barn enligt lag alltid har rätt till.

För att sammanfatta:

Det är okej att ge bort gåva såsom din sambos föräldrar gör. I gåvobrevet kan de skriva att gården inte ska utgöra förskott på arv. Ska föräldrarna dock fortsätta nyttja gården kan gåvan enligt lag likställas med testamente, och kan då komma att räknas av från din sambos systers arvslott den dag föräldrarna går bort, trots sådan skrivelse i gåvobrevet.

Jag hoppas att du känner att du fått lite bättre klarhet i vad som gäller.
Har du mer frågor vänligen återkom till oss så ska vi hjälpa dig vidare!

Ha en fortsatt skön sommar.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll